Vädherhatter

Old Swedish Dictionary - vädherhatter

Meaning of Old Swedish word "vädherhatter" (or vædherhatter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vädherhatter (vædherhatter)
hatt med magisk kfaft att framkalla god vind. ss tillnamn. ljngas son erik wädherhat hade wart sidhan konungh och heth thy wädherhat at ä hwart han wende sin hat fik han önsko bör aff sinom affgudom PK 211. RK 1: (LRK) s. 233. ericus wædhirhattir PK 266 (Registrum Upsal.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vädherhatter may have also been written as vædherhatter

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚦᚼᚽᚱᚼᛆᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back