Vädherstormber

Old Swedish Dictionary - vädherstormber

Meaning of Old Swedish word "vädherstormber" (or vædherstormber) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vädherstormber (vædherstormber)
stormande vind, storm. et trä swa fastelika rotat at thz sculde ey magha vpriuas aff wähDirstormom (ventorum iMPulsibus) Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 239. ib 3: 61, 63, 64, 292. at thz (trädet) ey vmkulkastas af vädhirstorman (för -en?) MP 1: 236. " kom bradhelica ludh af huyMPnom swa som ängxlikin lthordön älla vädherstormir" ib 2: 113. " ib 1: 169. "Lg 666. " thera hofwodh liggir j thräkkenom oc stötis aff vädhar stormom" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 116. " huat är jak vtan som muld j vädhir storm" ib 175. " skuu the ti siös färdhas altidh hindrar them grymma wädherstorma oc stoor blästher" Su 118. iheSus. .. lägde mz sinom kennedom the fyra väDirstormana som tesso ondo Diurin vpuäkkä j thesse värdhena hafui MP 1: 72. Jfr vädhers stormber.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vädherstormber may have also been written as vædherstormber

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚦᚼᚽᚱᛋᛏᚮᚱᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back