Vädhfal

Old Swedish Dictionary - vädhfal

Meaning of Old Swedish word "vädhfal" (or vædhfal) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vädhfal (vædhfal)
det förhållandet att ngns vad ogillas i lden högre instans till hvilken saken häskjutits. dömdes hanns mårtenssom. .. till 3m. för wadfall, ty han kastade sitt wadh emoott nempnden BtFH 1: 3 (1481, nyar afskr.). dömdes. .. oleff hångha till 3 m. för wadfall ib 8 (1491, nyare afskr.). ib 10 (1470, nyare afskr), 17 (1494, nyare afskr.), 18 (1500, nyare afskr.) o. s. v. dömdes. .. oleff ska til iij m. för wädfal ib 168 (1508). ib 197 (1508) 236 (1506), 252 (1506). dömdes , , , peer pakan i wechmais saak. .. till 3 m. för wädfall som han tappadhe ib 41 (1492, nyare afskr.). dömdes. .. lars kawalan till 3 m. för wädfäll som han tappadhe ib k48 (1488, nyare afskr.). ib 81 (1486, nyare afskr.). " michill peersson saak (dömdes).. . till 3 m. för wädfall, ty han waddes moot sex synemän, att the hade icke rätt ransakat, och the (för thet) fans att the hadhe rätt" ib 59 (1482, nyare afskr.). (De dömdes) till 3 m. för wädfall, ty the kastadhe wadh moott 12 män och vnder landz syhn och tappade wadhet, ty the förne 7 landz syhnemän the gilladhe thet the 12 heredz syne män tillförenne giordt hade ib 75 (1467, nyare afskr.). ib 77 (1482, nyare afskr.). quillibet istorum (dömdes) till 6 m. för thenne wädfall ib 78 (1482, nyare afskr.). Jfr vädsfal.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vädhfal may have also been written as vædhfal

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wad- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚦᚼᚠᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back