Vädhfalla

Old Swedish Dictionary - vädhfalla

Meaning of Old Swedish word "vädhfalla" (or vædhfalla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vädhfalla (vædhfalla)
i fråga om vädjad sak: inom synenämd hafva från öfvriga synemäns uppfattning afvikande mening? thenne effterne 6 landz synemän the wädfullo ifrå the andre, och sedan som the andre hade sworit och stadfest råån, tå kommo thenne effterne män, och bodhe sigh att swäria medh the andra BtFH 1: 111 (1471, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vädhfalla may have also been written as vædhfalla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚦᚼᚠᛆᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back