Väfia

Old Swedish Dictionary - väfia

Meaning of Old Swedish word "väfia" (or væfia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väfia Old Swedish word can mean:

väfia (væfia)
L.
väfia (væfia)
1) svepa, vira, vecSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa. kidh skinnith weffdhe (Cod. B vafde 547) hon om lhans händer som handzska STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 213. - bildl. riiff vt aff the hinnona ther jak mener mz höghfärdh oc weff ther vm the ödhmiukt ther vtan ophoff hawir varit j thins guddoms dyghd STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 266. ib 4: 164. - svepa, linda. BergSTröm. 1868--70.">Sueptar ok vaþar ii fatökom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLute Bu 76. - sammanvecSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa, sammansnöra. see. .. laren al thröt ok wafdh hwart ofwer annat (quadma cancellatione conSTricta) BergSTröm. 1868--70.">Su 404.
väfia (væfia)
2) snärja, invefva, invecSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa. " mange mykyt brutlike ok wäfdhe j mangom synom »ir 3: 447. thässin frw. .. var vafdh (involuta) i mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe kötzsins ok världinna vmsorgh" ib 208. - (?) bätra är at en til mangra helso hardhelika plaghas än mange kommin j wadha skodhande än j syndom wäfftan framgangande Ber 62.
väfia (væfia)
3) snärja, brnga på fall. wil os landzherran wäffwia oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLanda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 245. - snärja, ss en snara komma öfver (ngn). mik rädhis STorlica at ey skuli hardhe domin ther var herra talar mz propetanom mz otrono iudhomen väfwia thik mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 14!SYNS_DÅLIGT?.
väfia (væfia)
4) betänka. " wäwiandis (revolens) j thinom hugh at thu äST jordh ok skalt atir vmwändas j jordh" Ber 270. " j thinom hugh skalt thu alt tidh väfwia doomsins reddogha" ib 275.
väfia (væfia)
1) svepa sig, hölja sig. the. .. giordhe sik the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe som the waffdho sik mädher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 160.
väfia (væfia)
2) invecSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLas (i), invefva sig (i), inblanda sig (i), inlåta sig (i), befatta sig (med), hängifva sig (åt). om vi tildyrfwoms at väuia os i thy ther vi hafwom änga syslo mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 121. " at väfwia sik j the thing som världinne thäktis" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 258. " at the väfvin oc snärin sik j värlzlike akt ok STyrsl" ib 3: 216. " aldre hafhwer thän rolikin hwgh som sik wäfwir j iordhrikis thinga akt ok wmsorgh" Ber 26. " han vafdhe sik j mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo londo" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 39. " the. .. väfla oc snäria sym (se iSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlicant).. . j syndomin" ib 2: 27. " salomon. .. wäfdhe sik i mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLom skörlifnadh" Ber 137. - refl. väflas,
väfia (væfia)
1) vefvas, sammanvecSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLas, hoprullas. benin bruSTo oc vtdroghos BergSTröm. 1868--70.">Suasom smaa thradhir väfdhis j nySTa (eo modo quo filum tenue solet in golum glomerari) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 95.
väfia (væfia)
2) invefvas (i), invecSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLas (i); vara invecSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLad (i) , vara upptagen (af); råka (i), komma (i); hängifva sig (åt). hulke som wäfwias ok snärias j tholikom vslom luSTilsom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 221. " wäfwias (involvuntur) the j freSTilsom oc dröuilsom" ib 2: 326. " þän tiþ han vafþis i þolikom freSTilsom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 88. " huru mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo meer mannin wäffs (iSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlicatur) j världinne mz BergSTröm. 1868--70.">Sua mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo mere rekenskaps byrdhe thyngis han" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 128. " at the skulin aldre väfwias (occuptentur) j värlzlicom thingom" ib 107. " han wäfs j iordhrikis forganglikom thingom" Ber 22. ib 224. " skadda af wärldzlikom gärningom i hwilkom the wafdhos siälfwiliandis" ib 146. " hans folk wafdhis ok snardhis owir flödhis mat lok dryk" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 397. ib 3: 199. " wäfwias j wärdlzlike vm sorg (vacare curæ seculari)" ib 1: 353. " han väfs j (vacat) frazzan" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 263. " th hon thenkte her innelika oppa oc wefdhis j tholkom thankom" ST 269.
väfia (væfia)
3) röra sig (i), befinna sig (i), lefva (i). gudz vini skulu STundom väfwias (volvi) j andelicom dröuilsom j världinne oc STundom j andelicom hugnadh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 29. " nar mwnka och mwnna wafra wtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTridh, ok aSTwnda mer at wäfwias (veersari) i höfdhinga palaciis än i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTersins atherlykkilsom" Ber 178. - röra sig, var i oviss rörelse, vandra hit och dit, vanka. swa länge foro the oc wafdhos i ödhemarkom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 324. " the. .. dwaldos ther langan tima oc wafdhos ther om kring XXXviij aar" ib 431. " at iak ey twingas ather at wäfflas wthan mik (ne iterum extra me vagari icipiam)" BergSTröm. 1868--70.">Su 101. sväfva, kaSTas hit och dit. idhkelika wäfs (variatur) mannin mäldan sälikhet och genwärdho Ber 204. väfla umkring, vefva el. svepa omiring, kringsvepa, omhölja. wäffyandis oc swepandis blaa och noppor wmkringh PM 6. " göris en linnen pose som en hosa oc wpfylles, oc weffeys blan oc haSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP wmkringh" ib 7. - väfla uti? snärja, bringa i förderf? wm wanlika nakot skylis j lthera samwiti, for hwilkit the matten äpther thera dödh wäfwias wti, aff them iikoka akärarenom Bib 5: 100. - Jfr in-, innan-väfla.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väfia may have also been written as væfia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • wäffla: -as Su 101.
 • wäffya: -andis PM 6.
 • väuia Bo 121.
 • wäwia: -andis Ber 270.
 • väfwia.
 • wäffwia MB 1: 245 ;
 • -as Bir 5: 100.
 • wäfwir Ber 26.
 • väfs MP 1: 263 ; Ber 204.
 • wäfs ib 22, 224, wäffs Bir 2: 128, 186. konj.
 • väfvin Bir 3: 216.
 • wefftyes PM 7.
 • weff Bir 2: 266, 4: 164.
 • impr.
 • vafþe.
 • vaffde MB 1: (Cod. B) 547.
 • väfdhe: -is Bir 2: 95. wäfdhe Ber 137.
 • wefdhe: -is ST 289.
 • weffdhe MB 1: 213.
 • waffdho ib 160 ;
 • -os ib 324. part pret. vafþer.
 • wäfdher: -e Bir 3: 447.
 • wäffter: wäfftan Ber 62 ),
 • väfla sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚠᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back