Väfnadher

Old Swedish Dictionary - väfnadher

Meaning of Old Swedish word "väfnadher" (or væfnadher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väfnadher (væfnadher)
fäfvning. " wari engom lofflikit. .. haffua aff gull ällir siilfwir wtan wanlika maa skee for nakra gärningxz wäfnadh (pro intextura alicujus operis), thz wri widherthorfftelikit at hanna nakot aff gull ällir silffwir" Bir 4: 9. VKR 57.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väfnadher may have also been written as væfnadher

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚠᚿᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back