Vafra

Old Swedish Dictionary - vafra

Meaning of Old Swedish word "vafra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vafra Old Swedish word can mean:

vafra
1) vara i oviss rörelse; vandra hit och Dit, vandra omkring (utan mål) kringirra. thz landh som thu hawir waffrat i nw MB 1: (Cod. B) 545. thera hyrdha. .. läto thöm vafra i bärghomen STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 153. " sit idhelika i thinom sälla oc wafra ey vtan til" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 247. " nar mwnka och mwnna wafra (vagantur) wtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTridh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 178. " swa länge vi ärom i thässom licammanom vafrom vi som pilaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grima fran gudhi (pereSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grinamur A domino)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 256. - part. pres. inledh vidhirthorftogha och vaghrande (vagos) ok vägfarande j thit hws STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 98. " thu (näml. Kain) skal wara wilder oc waffrande a iordhinne" MB 1: 163. ST 332. han ok hans män. .. gingo vafrande som vil Diur om marka ok skogha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 323. " swa som wafrande man" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 340.
vafra
wafrande i wanhopsins oc wantronna myrke STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 226. tha skal lhon (näml. abbeDissan) ey wäntha sigh hwgxswalils e oc älzskelighet aff sino conwnth, wtan sySTrana skula wara twähogade ad misdräktogha, waffrandhis oc athskildha ib 5: 106. " ey hafwa the hughin oplyptan til himerikis. vtan vafrande til mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa fanyto fafängo (vagum et ad multa sparSum)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 95. " han. .. las nakat at förra bönom. .. þe mz vafrande hugh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 188. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 221, 223. " mit wafwrande och oSTadhugha hiärta" ib 224. " vafrande öghun" ib 275. Su 115.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • waffra.
  • vaghra: -ande MP 1: 98),
  • vafra umkring , vandra omkring. allan byn wafra the vm kringh MD 79. Jfr unkringvafra. - Jfr vakra.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚠᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back