Väg

Old Swedish Dictionary - väg

Meaning of Old Swedish word "väg" (or væg) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väg (væg)
vägg. " " skudhe än vindögha är a väg " SR 44 . " är e vindöga a väg ib. hänna hws wäggia " Bil 446 . " a mönstrens vägiom " Bu 208 . " lätin KLemming. 1862.">Alla gatuna strö mz blomstrar ok KLemming. 1862.">Alla vägiana KLäþa vm cring " ib 501 . " en fughil sattis mellan henna oc vegginna " Bil 806 . " omöghelikit är at thz mKLemming. 1862.">Aladha korset a the wägginne flytir sik siälft owir a andra wäggina " KL 38 . " ginstan sprang Bilätit owir a andra wäggina " ib. " bryta the gap a väggene tha böte jak thz atir mz murskedhinne " KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 254 . " aff thaksins drupe äru KLemming. 1862.">Alle väggiane smittadha " ib 90 . Bil 287 . KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 55, 377, 2: 337, 3: 243, 4: 83 (Avt) 177, 178. KLemming. 1862.">Al 8165 . - (?) thz skKLemming. 1862.">Al een knekehKLemming. 1862.">Alz koma i hugh at gaseen lutur vndhir väg GO 418 . - Bildl. o hwit skrifwath wäg (paries deKLemming. 1862.">Albate) KL 168 . - Jfr borgha-, brunz-, kirkio-, mur-, sten-, stenhus-, stuvu-väg (-vägger).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väg may have also been written as væg

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • wägg UplL M 47; 1; StadsL B 5. wäk VML II M 26: 11. wägh ib I B 46: pr., II M 26: ii i var. wagh ib I þj 2: pr. pl. nom, ack. väggia Bir 1: 55 ; KrLL B 35: 2 i var. wäggia Bil 446 .
 • wäggiä SmålL 13: 2 .
 • väggiom Bir 2: 337 .
 • vägiom Bu 208 .
 • wäggin Bir 1: 55 (på fyra st.). ack. wäggina KL 38 (på tre st.). wäggena MB 2: 123 . " weggena KrLL B 25: 2. dat. wägginne " Bil 287 ; Kl 38 (på två st.); Bir 4: 83 (på två st.). väginne ib (Av) 177 . väggene ib 2: 254, 337. wägghin (skriffel för wägghine?) ib 1: 55 .
 • vegginna Bil 806 .
 • wäggiana Bir 1: 377 ; Al 8165 .
 • vägiäna Bir 4: (Avt) 178. ack. väggiana ib 3: 243 .
 • vägiana Bu 501 ; Bir 4: (Avt) 178),
 • väggiane Bir 2: 90, " jämte det under murvägger anförda andre mwrwäggia " Al 4039, " det enda anträffade exemplet på mask. genus),
 • väggia bonadher
 • veggya- .
 • vegge- )
 • väggiar köp
 • väggia- )
 • väggia lus
 • vegge- )
 • väggia mot
 • vägia- )
 • väggia spryngia ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back