Vagha

Old Swedish Dictionary - vagha

Meaning of Old Swedish word "vagha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vagha Old Swedish word can mean:

vagha
L.
vagha
1) våga, utsätta för fara, sätta på spel. fore kononna skuld waghar man liiff oc siäl MB 1: 25. " ther vaaghat haua sit liff fore rätuisonna" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 267. ib 1: 50. Iv 28, 1844, 4112. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2690. Dinaviens historia. 1816 ff.">HSH 20: 138 (1507). " iak vil mit GOz for hänne vagha" Fl 1152. " the liiff om äro thöra vagha" Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 524. Iv 534. fämtighi riDiplomatarium DAlekarlicum. UAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDara. .. ther liiff ok GOz vilia vagha mz mik Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 212. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1183. " thw wagha thin hAlss oc swa thina hand at Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frelsa tith eghit fädhernes land" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 390. BSH 5: 342 (1509). - aBS. våga, utsätta sig för fara. hwa ey waghar han ey vindhir GO 443, 577. ib 629. " stridha ok wägha til otarva" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 82 (204, 90). - göra ett vågstycke. eentiith waangher knwth slaar mooth ryzer mz li!UDiplomatarium DAlekarlicum. UAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? [150] wth Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3643.
vagha
2) våga, våga öretaga, drista sig till. een storm waagha Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1446. " ängin thera thör thz wagha" Al 2150. än iak thör wagha föLghia candAlum vtan angla ib 7931. - aBS. våga sig, våga uppträda (mot), drista sig Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fram (mot). torde ingen förrädhare moth konungen wangha Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 98.
vagha
3) våga, kosta (ngt på ngn). tw haffuer än ekke mykit vppa mik wagat Di 89. iak wil Alt mith oppa honom wagha Lg 3: 333. - part. pret. vaghadher, vågad, farlig, riskabel. thz (ɔ: at Almoghe må sik konung wällia är wäghat ok grympt ok ostadhokt Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 6 (13, 6). " nu kan nokor seghia thet (ɔ: at haua kunung älla höfDing äpter byrd ok arf) uåghat ware" ib 10 (25, 11). opta är wäghat ens mans rådh (d. v. s. att följa endast en mans råd, utan att inhämta Fleres) ib 72 (176, 79).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vaagha.
  • vogha BSH 5: 342 (1509).
  • woghe HSH 20: 138 (1507).
  • vagha sik , utsätta sig, blottställa sig. at thu skla blyghias at wagha thik optare swa MB 1: 197. Iv 5040. våga sig (mot), våga uppträda (mot). iägharen. .. waghade sik alena moth thz gräselika. .. dywret Lg 671. våga sig (i), våga gifva sig (i). at wagha sik j nödh MB 2: 312.
  • wanda ib 81.
  • vagha ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back