Vaghan

Old Swedish Dictionary - vaghan

Meaning of Old Swedish word "vaghan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaghan
vågande, äfventyrande. " vtan mykla walk ok wäghan lifs ok godhs manna" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 66 (168, 72). " sätia til vaghan, våga, sätta på sel. säthia sith liff til waghan" ST 225.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚵᚼᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back