Väghbredha

Old Swedish Dictionary - väghbredha

Meaning of Old Swedish word "väghbredha" (or væghbredha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väghbredha (væghbredha)
vägbreda, groblad, plantago; i sht pantago major Lin. "plantago är wägebrede a dansko ok grobladh pa swensko" LB 3: 79. " plantago vel arnoglossa thz er grobladn eller wegbredha" ib 2: 48. ib 5: 80. " plantago wägebredha, oc hetir grodablad" ib 7: 71. ib 148. sambuca vegbredha ib 6: 284 (utan tvifvel felaktigt). tagh vegebreda oc stööt henne vel loch drick hennes oss 7: 219. aqua plantaginis vegbreda ib 82. " roten aff vägbreda ib 211. stööt ten stora vägbreda, oc giff ten siwka lagin ib 290. fröö aff te store vägbreda" ib 247. " stöt te stora vegbreda blad" ib 283. " stöt ten breda vegbroda bladh smaa" ib 302 (de två sistmamda ställena möjl. snarare att föra till väghbredho bladh). - plantago lancelata Lin. annor (näml. plantago) hetir minne wäghbrede ellir groblad, ok honär längre (altera vero minor, quam vulgo lanceolatam dicunt) LB 3: 80. stamper man the mindre wägh bredhe ellir grobladh mz gammalt swin yster ib. " for blemor i mwnnen aff heetha, thag bladen aff then myndre wegbreda, oc halt i mwnnen" ib 7: 215. " tag ten smala vegbreda, oc stöt henne smaa" ib 269. " stöt lagin af te smala vägbreda blad" ib 243.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väghbredha may have also been written as væghbredha

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wäge-.
  • vege-.
  • bredhe )
  • väghbredho bladh
  • vägbreda-.
  • vegbredha- ). n.
  • väghbredho frö
  • vägbreda fröö )
  • väghbredho rot
  • vegbreda roth )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚵᚼᛒᚱᚽᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back