Väghfarande

Old Swedish Dictionary - väghfarande

Meaning of Old Swedish word "väghfarande" (or væghfarande) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väghfarande (væghfarande)
vägfarande, resande. " wäghfarände mannum at sälliä matt ok hästä foodher" SD 4: 405 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). MB 1: 192. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 430, 441. " tedhis hanum sancuts machus j wäghfarandhe manz hami" Lg.">Bil 253. MB 1: 230. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 337, 3: 382. giva fatöko folke lok väghfarandom Lg.">Bu 185. kärleks äMBite til väghfarande och widhorthorftughe KL 258. hon do i barnsäng oc wäghfarande MB 1: 268. " äre swa som wägfarande ower wärldina, oc änkte äghande ib 410. war han wäghfarandes til en stadh" Lg 3: 64. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 119.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väghfarande may have also been written as væghfarande

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • -es )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚵᚼᚠᛆᚱᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back