Väghi

Old Swedish Dictionary - väghi

Meaning of Old Swedish word "väghi" (or væghi) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väghi (væghi)
förskoning. hånom är bätra wäghi ok fridhsämi leta KS 82 (204, 90) ; sannolikt är dock wäghi felaktigt för wäghia (gifva efter, gifva vika); Geete har i sin uppl. emenderat wäghi till väghia och Bure tolkar det i sin alfabetiska »vttydning» med »wäya».

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väghi may have also been written as væghi

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚵᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back