Väghledhare

Old Swedish Dictionary - väghledhare

Meaning of Old Swedish word "väghledhare" (or væghledhare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väghledhare (væghledhare)
vägledare, vägvisare. " äpther thz thu haffwer mik borth takit min wäghledhara oc hiälp, manar iak tik. .. at thu wisa mik rätta wäghen" Lg 3: 469. - om den heliga nattvarden åtnjuten på dödsbädden. at hon ey wm natta tima skuli döö wtan wäghledara (viacico) Bir 4: 103. - Jfr vägha ledhare.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väghledhare may have also been written as væghledhare

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚵᚼᛚᚽᚦᚼᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back