Vaghlidh

Old Swedish Dictionary - vaghlidh

Meaning of Old Swedish word "vaghlidh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaghlidh
öppning som, då byggnad uppföres i vattendrag, lemnas för att gifva en bestämd del af vattnet frit lopp. Styffe, Skand. und. unionstiden, 2 uppl., s. 278 (efter en 1463 gifven stadsfästelse af ett dombref, utfärdadt 1442). Jfr konungs lidh.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚵᚼᛚᛁᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.


Back