Vaghn

Old Swedish Dictionary - vaghn

Meaning of Old Swedish word "vaghn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaghn
vagn. "taka ygsn for vagn" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 167. smiþa vaghn af iarn ib 505. " the sato samman j waghne" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 111. " sompnadhe han j wangnenom, oc fiol nidhir vndi wangnin, oc wangnnen knusadhe han til dödh" ST 65. akande a sinom vangn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 146. " the höghtidhelico vagnane" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 36. " vndir huariom vagn äru hiwl" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 291. thz skeer opta ath STora waghna fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla om kull STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1282. " een lithen tuffwa fäller een SToor wangn nidher och the i wangnen sitia fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla" ib 1284-5. swa är skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alk i scola som fämta hiwl i wangn GO 1068. MB 1: 317, 2: 83. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 563. - STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bild. Hel. mäns lefv. s. 161. - STridsvagn. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexander hafdhe. .. tolff hundradha waghna lang ok SToor (quadrigas facatas) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4939. " thässe fila kärror ok waghna" ib 4943. - Jfr iärn-, karla-, köpmanna-, silf-, STrids-, örlöghis-vaghn.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wagner MB 2: 83.
  • vägn: vägnen Lg 3: 563.
  • vangn KL 146.
  • wangn GO 1068 ; RK 3: 1284 ;
  • wangnen ib 1285 ;
  • wangnin ST 65 ; wangnnen ib; wangnenom ib. " wang" VGL I FS 3; SML B 8: 5. pl. -ar. wägnir SML B 10: pr.),
  • vaghna borgh ,
  • vaghus rum
  • wangx- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚵᚼᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back