Vak

Old Swedish Dictionary - vak

Meaning of Old Swedish word "vak" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vak
vak, öppning el. hål på is. wthan för wakena SOm man wäkker för stokholm RK 3: 1233. " till ath weckia waken" SO 198. skeer schada offuer waaken ib. ib 188. - i Allmännare bet.: öppning, hål. han tog ij hofwdh ena wak Al 2818. - Jfr mete-, not-vak.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vaak )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back