Vaka

Old Swedish Dictionary - vaka

Meaning of Old Swedish word "vaka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaka Old Swedish word can mean:

vaka
ÊL.
vaka
1) vaka, vakande. " äpte langa vaku sofuo the thry dygn" Bil 879. " i sympni ok waku" KS 53 (134, 57). Bu 153. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 248. " idhin j waku ok bönom" KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR XIII. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 100. " egh ymnungas idhir reghlonna fasta. egh höghtidinna vaka" ib 135. ey vare jdhir ledna j ärwohe ey läte j vako KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 334. mangra tima waku (vililiæ) böne fasto almosa och ärwodhe Ber 111.
vaka
2) vaKSamhet, uppmärKSamhet. " hälghe fädher idhandho mz höxta waku och atwakt at göma akta och see hwru godher och söther war härra är er 103. - (?) thu satte alla thino wärio oc waku (för wakn?) a gudh siäwan" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 266.
vaka
3) vakt. " äKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBitis män som hiollo vardh ok vaku om han" KL 393. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 388. - Jfr and-, nat-vaka.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vaku nat
  • vako- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back