Vaka

Old Swedish Dictionary - vaka

Meaning of Old Swedish word "vaka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaka Old Swedish word can mean:

vaka
L.
vaka
1) vaka, vara vaken, afhålla sig från sömn. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 36. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 143. " badhe vakande oc sofwande" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 5. " han vakadhe mykyt vm nattena i sinom bönom" ib 71. " oss är ont holla oc wacha hwar nat oc dag medh thomman maga" BSH 5: 11 (1504). med prep. ivir. apostoli wacto iuir hänne a sinom bönom. ok tändo mang lius ok laKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPor Bu 14. - vaka, vara vaken. i bild. el. andl. mening. sofwin ey. .. mädhan nw är time at waka KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 234. " första timan wakar han gladhelika mz wärldinne" ib 326.
vaka
2) vaka, vara vaksam, vakta, hålla vakt el. vård. med prep. ivir, til el. vidh. at swa mange män skullo waka til en port MB 1: 465. " lät mik eigh längar vaka iui krankom likama" Bu 142 ; " jfr 1. gak ok sigh abatanom at han waki bätir owir sinne hiordh" KL 79. godhe hyrdhin vakar owir sins litla hiordz gömo KLemning. 1860. SFSS.">Bo 188. waka han mz alle akt vidh (circa) gudz hedhir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 334. - egna vaken uppmärksamhet (åt). han. .. gaff sith hiärta betidha til at waka til (ad) hanom, som hanom skoop Su 233. - Jfr be-, up-vaka.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • wacto Bu 14),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back