Vakerliker

Old Swedish Dictionary - vakerliker

Meaning of Old Swedish word "vakerliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vakerliker
vaksam, uppmärksam. " siälinne ödmiukt ok waterlik atwakt skal göma thänna nykylin" Bir 1: 296. " wakerlik sin" LfK 183.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚴᚽᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back