Väkia

Old Swedish Dictionary - väkia

Meaning of Old Swedish word "väkia" (or vækia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väkia (vækia)
eg. komma (ngt) att flyta; väcka, hugga vak på (is). han väkkir iis thär thystoghir är GO 228. - hugga (vak). wthan för wakena SOm man wäkker for stokholm RK 3: 1233. " till ath weckia waken" SO 198.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väkia may have also been written as vækia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • weckia.
  • wäcker VML II Kr 26: pr. (2 ggr). wäckär ib (11 gr)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back