Väkia

Old Swedish Dictionary - väkia

Meaning of Old Swedish word "väkia" (or vækia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väkia Old Swedish word can mean:

väkia (vækia)
1) komma (ngn) att vakna; väcka, uppväcka (en sofvande). huarn tima han väkte mik af sötom symne Bu 141. " han vilde ey väkkia sina brödher om nattena" Bil 793. Bo 71. Fl 1476. - med prep. upa. ginstan iosep han vaknadhe. väkte han vppa modhorena Bo 10. ib 71.
väkia (vækia)
2) väcka, uppväcka, mana. första Bookin aff gudhelika wisdoms sighiare ällir wäkkiare, wäkkiandis ällir manandis alla syndara til iheSu christi pino aminnilse Su 221.
väkia (vækia)
3) egga, reta. " hungr skal wäkia tina goma" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 24 (58, 26). - reta, hetsa. jak skal radha för til thera ok wäckia them at wreckia wredhe Bil 369.
väkia (vækia)
4) reta, göra staRKare, öka. lät han. .. väkia sara väRKen mz salt ok ätikio Bu 524.
väkia (vækia)
5) väcka till lif, sätta i gång. torney oc danx thz war tha wakt ok awund ok nidh war nidher lakt RK 1: 3448.
väkia (vækia)
1) uppväcka (en sofvande). the. .. giordho storth Bullir oc bangh. .. wiliandis han swa wäkkia wp M'B 2: 170. Ansg 185.
väkia (vækia)
2) uppväcka, sätta i rörelse. then första lutren af hiärnanom han väkir up hugh ok äthäue likamens RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 31 (80, 33).
väkia (vækia)
3) uppväcka, låta framträda. han (Gud) wäkte vp engilbrikt MD 286. - Jfr upväkkia, oväkter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väkia may have also been written as vækia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • väkkia. pres. väkir: vpväkir Lg 550.
  • uäkkir: opuäkkir Bo 110 ; Bir 2: 117, 325.
  • wäcker: vpwäcker SO 222.
  • väkkr KS 31 (80, 33). impf. väkte. part. pret. wakter: wakt RK 1: 3448.
  • uäkter: opuäktar KL 329.
  • uäkther: ouäkthe Lg 3: 115.
  • wektir: vpwektir ST 112 ),
  • väkia up ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back