Vakin

Old Swedish Dictionary - vakin

Meaning of Old Swedish word "vakin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vakin Old Swedish word can mean:

vakin
1) vaken, vakande. " huath han war wakin eller souin" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 30 (76, 32). " aff sympne vakin" Bil 290. " thr hon laa wakin" ib 109. " þe saþo siþan huart andro drömen vakin i siängh" Bu 183. ib 173. Bil 53. " ther wider wordho the wakne at dörren osakta wp gik" RK 1: 3845. " öse thän thär wakin är" GO 891.
vakin
2) vaRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSam, påpasslig. " han skal vakin wara som GOdz skal göma" GO 578. - Jfr halfvakin.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • vaknom Bu 173.
  • wakne RK 1: 3845),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚴᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back