Vakt

Old Swedish Dictionary - vakt

Meaning of Old Swedish word "vakt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vakt Old Swedish word can mean:

vakt
1) vakt, bevakning, vaktgöring. ther holth han wäkth oc storan waardh Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1006. ösgötar hölle ther staAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa wakt ib 5676. Allius. 1850--54.">Di 210. " Alle oc hwar en sollanär oc tyänare skwla lydha capitenarommens bwd oc hAlla wäkth oc ward j the städher oc rwm the wardhe tilskikkadhe" Allius. 1845.">PM 26. " hwar herre foghote äller capitenare skAl hAlla vard oc väkth mz swa manga skyttor oc väpnadha män som honom wardher tilsaght aff gardz mästarenom" ib. " försyma äller öfwergifwa wäkth äller wardh ib. "ib 28. EG 67. ath taka hans wäkt wara ib 68. " swa länge som hans wäkt tilsigher ib. "
vakt
2) vakt, vaktmanskap. " at hAlda land oc stadh vtan swa mykla wakt oc wärn" MB 1: 465. " ther war bort rympt badhe wakt ok wardh" Al 4564. " tha the hördho at wektena afbleste" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2429. han hadhe om siik stora wakth ib 3: 1599.
vakt
3) akt, upAllius. 1845.">PMäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsamhet. hon haffwe vppa sik sielffwe wakt MD (S) 219. " the swensca hafde ther vpo wakt" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2219. - tillsyn, vård. Alt thz gotz. .. ther thu aristotiles hafwer a wakt Al 10244.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • väkt: väkten PM 28.
  • wäkt EG 67, 68.
  • väkth PM 26.
  • väcth Di 240.
  • wäkth RK 3: 1006 ; PM 26.
  • wekt: wektene RK 2: 2429),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back