Vakta

Old Swedish Dictionary - vakta

Meaning of Old Swedish word "vakta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vakta Old Swedish word can mean:

vakta
ÊL.
vakta
1) Vaka öfver (ngn), Vara hos (ngn för att gå honom till handa). gik han jn j thiälBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dit at faa sik nokra hwilo förSTa vnamannus thz saa, gik han mz sinom herra, oc waktadhe han STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 845. jouse, moyses thiäniSTo swen, han waktadhe sin herra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 345.
vakta
2) beVaka, Vakta, hålla Vakt vid. hwat skolom vi tro riddaromen som EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Griptena Vaktadho STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 398. ib 418. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 392, 411. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexander roPadhe i thz sama sinne til them STadhen waktadho ther" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7981. judhane Vaktadho. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STadsins porta mz idhelike gömo ther til at the matto han aff lifue taka STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 898. " STundom tha wakte han hans dörre" STås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1951. ib 2126. - beVaka, hålla under beVakning, hafVa tillsyn öfver. ij skulin them Vakta mz idhan Froma at the skulu ey vndan koma STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1618. " the them (fångarna) Vaktade" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 349.
vakta
3) Vakta, hålla Vakt, STå på poST. ther sattes inghen som skulle wakta STås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4790. " min marsk her tord iak till karleBorg sände at han skulle wackta i then landz ände" ib 4218. - Vakta, STå på poST, Passa på. en qwinna Vaktadhe vtan for eno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTre at hon matte fa see sina synd hwilke ther inne waro thentidh the wtgingin v STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTreno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 275 ; " jFr 8. "
vakta
4) Vakta, taga Vara på, se till, hafVa under sin vård, hafVa uppsikt öfver. faarahirdha. .. som waktadho sit fä EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 33. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">DiBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dirik. .. beffoll hanum sinä häSTä oc harnisk at wakta Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 97. han plägadhe wakta hans drykke kar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9997.
vakta
5) taga Vara på, skydda, försVara. wakta oc göma hans lifz ok likama Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 63 (157, 69). " idher thän til herra akta ther idhart rike thör göma oc Vakta" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1305. ib 1134, 5425. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 172. " sua anamade the thz feSTe oc waktadet som the kunde beSTe" STås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3473. - skydda, beVara. skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al jak Vakta jdhir oc göma aff thässom judhom STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 141. " han wakta ok beuara hona for ondom fuglom" ib 1: 299. " at han. .. mik. .. Vaktadhe for madhkkanna oc orma STiongom oc bitom" EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gr 294. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 262. STås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2572. - beVara, Frälsa. gudh Vacte min siäl Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 302.
vakta
6) beVara, upprätthålla, vidmakthålla, iakttaga. dygh ok äro han Vakta kan Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1263. wil iak lära thik thry thing hwilkin thu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt wakta och hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda ST 147. " han waktadhe oc göBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDe sins fadhirs lärdom" ib 148. " thessa sama sidhwänio. .. scula the wakta oc göma jemwel vm quällin" Vadstena Kloster-REGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 15. - iakkttaga, hålla. huru sääl thw Vare vm thu hafdhe Vaktat ok göMPt thina lofwan STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 324.
vakta
7) iakttaga, taga i akt, Passa på. biscopin. .. waktadhe görla sama STadh ok STund hanum war visat STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 273. - med dat. och ack. iak. .. wil thik wakta STund ok riidh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3073. - iakttaga, komma i håg. sculu the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alltiidh wakta at then tiidh the koma heem j geen til cloSTrith tha sculu the. .. widhiSTås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKännas thera brut medh rettom scriftamSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alom for confessori generSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ali Vadstena Kloster-REGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 18.
vakta
8) Vakta på, gifVa akt på. waktar hon EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Granlika böEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghio slaghin at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhit skuli ey nidhir sänkias STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 396. at han wakte EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Granlika fore gangarins foot spoor ok föEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe honom atwaktelika ib 272. - Vakta, Passa på, lura på, med gen. Vacta riddarans huat dagh han läte at läsa aue maria Bu 8. - med prep. at. röwaren waktadhe swa länge om iomFruna at han eentidh fan hona eensaMPna ST 456.
vakta
9) gifVa akt på, fäSTa uppmäSTås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsamhet vid, se på. med pep. at wakta at nokro andro än thz han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al tha til gaa Ber 262. " gifVa akt på, se efter, med inBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dir. Frågesats. präSTin Vaktadhe EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grannelika hwilke ey skriws" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 203. Vakta (Cod. B göma) än Vatnith vnfärghar sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1121. 10) gifVa akt på, Vara uppmäSTås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsama på, uppmäSTås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsamt höra på. EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Granlica Vaktadhe iak (intenta fui) the läsning som Vare preSTe haso STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 159. - med prep. at. vm thu VaST Vakir at Vakta aat thy som sakt är af Vars herra ihesu lifwärne Bo 180. " thera ordh ärw liffsens ordh, them som EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Granleka wakta at them" LfK 201. 11) akta, bry sig om. om broder bär in i gillisSTwgw swärdh. .. ok gillisväriendhe thz ey Vaktah heller skötha vilia SEG 114. 12) gifVa akt på, se till, tänka på, betänka, besinna. thetta skullin lij. .. wakta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1891. - med inBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dir. Frågesats. Vaktin the hwat the hawa giort Bo 216. " Bor os EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Granlika wakta, hwat eygelikhet är" LfK 10. wakte. .. hwar förman hwat han loffwar androm ib 15. - se till, undersöka. tha Vaktis vijslika oc spöris EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grammelika om ofFradh thi ng ärw af jlla fffadho goze Vadstena Kloster-REGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 76. JFr 9, 15. 13) tänka på, sköta. thässe thrättan präSTene skulu athenaSTo Vakta gudhelikit äSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBite oc STuderan Vadstena Kloster-REGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 72. 14) gifVa akt på, tänak på, Vara angelägen el. mån om. nar han wakta (attenBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dit) laghsins Budhordh STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 377. Vakta ensamins gudz hedhir i 2: 108. nar han. .. Vaktir sua jamcriSTius oc kötzsins licamlica nyttelikhet at han Vakte ey silt sälla gagn (quando si utilitati proximi et carnis intenBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dit, quod ad sahutem animæ suæ non attenBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dit) ib 199. " silueSTer mandhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. .. at Vakta kSTås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio thiäniST (eccelesains suas Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diligentius guBernarent)" STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 59 ; " jFr 13. - tillse, Vara angelägen om. med sats inledd af at. sculu the wakta at the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alltidh ware beskedheliche j thera faSTe oc waku" Vadstena Kloster-REGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 16. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al waktas medh enkanliche aatwaet, at thera rEGhla som vtan til blifua swa mykit wara kan litit aafgaar oc aatskil aff sancti sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluatoris rEGhlo" ib 6. 15) Vaka öfver, hafVa akt på, Vara sorgfällig om. wakta sitt lifuerne oc sina Frägdh Vadstena Kloster-REGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 31. - Vaka öfver, gifVa akt på, Vara uppmäSTås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsam på. them som wil bewara sina siäl, skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Granlika göma sina twngo, oc wakta sin mwn LfK 210. " the människa som ey waktar sin mwn ib. nar han Vakta (attenBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dit) sy sina thanka ok aSTunBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dilse" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 199. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3770. - med prep. at. hulkin som vil vinna högh thing Vakte at sinom FreSTilsom STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 299. Vakta EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Granlica aat (conspice attente) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo thy som görs oc tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alas Bo 6. " Vakta väl aat thy som här äptir fyEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe (advertas bene quæ sequntur)" ib 14. ib 20, 24. " gifVa akt på, tänka på, Vara försiktg med afseende på (ngt.) j wakten hwatj tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala" STås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7283. " wakte. .. hwar förman hwat han loffwar androm, ällar oc siälffwer gör" LfK 15. JFr 12. 16) gifa akt på, taga i akt, se till, söka föredkomma. äru fyra thing som thw skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt Vakta (adventere) mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle akt ok EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grannom ok jdhkelicom forthanka förSTa är at ängin EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Graffwi onBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dir husius EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">GrunduSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al. .. fiärdha är at ängin ouinnin ingange ginom portana STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 240. - med sats inledd af at åtföljdt af nEGation. nw wardhom wi wakta, at han faar ekke meer at äta aff lifsins trä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 162. är EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Granlica Vaktande (carendum) at ey nakat husat älla hart STande mot thom STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 83. " waktis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AllSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aledhis at ey hafuis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere thing af gul älle sylf STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTersins ägho" Vadstena Kloster-REGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 77. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 172. - Vara på sin Vakt, söka förekomma, vidtaga försiktighetsmått. Pass. abs. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diäfwillin sätir ther krokin huar minzST Vaktas (præctaretur) STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 199. 17) we till, Vakta sig (för, akta sig) för), taga sig till Vara (för). med ack. af dem. pron. i n. i förbindelse med sats inledd af at åtföljdt af nEGation. Vakta thz människa at thu gif tik ey annantidh j Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diäfwlsins vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald MP 1: 157. " thz skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al man Vakta at han sighi thz ey i swa matto som somlike göra. for thy at han vil hedhras" Bo 95. - se till, Vakta sig, taga sig i akt. med sats inledd af at el. thät åtföljt af nEGation. Vakta (care) at thu Vari äkke enkannelik ij lthinne vmgango Bo 47. " Vakte (attendat).. . at han dragx ey aff Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diälonom" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 199. Vakte at gudz älskoghe minzskis ey honum ib 299. wakta at thu ät ey STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 72. " hwilkin som STaar. Vakte at han ey fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir" ib 236. " Vakten thz idhir hierta tyngis ey. .. aff offuiratho oc drykkenscapp" MP 1: 20. wakta EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Granlika at then kärlek thu hafwir til konugxsins dottir koSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBir thik ey dröwilse oc skadha ST 456. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 104, 189, 201, 205. Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS Fragm. 15. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 54, 270, 5: 49, 88. Vadstena Kloster-REGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 20, 21, 33, 74. LfK 17, 182, 183, 195, 200. Be 20, 81, 88. 18) hafVa sin håg el. uppmäSTås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsamhet riktad (på), söka (efter) ? nar skälin Vakta äptir luSTanom MP 1: 74. 19) vänta, längta. han. .. STundar ok waktar epter jdher STås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3730. 20) afVakta, vänta, bida. han hafuer nu fyretighi dagha. .. Vaktath om nakar koma skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thera väria thör thera iomFrw maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4733. " iak hafuer nu. .. Vaktadh här minna sySTer fund" ib 4799. 21) bida, dröja, STanna. mz then lööshäST wakta här qwar mädhan iak til darium far STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2197. ib 2079.
vakta
1) Vakta sig, akta sig, tage sig i akt, taga sig till Vara. noe. .. kunne ey wakta sik i säng oc kaSTadhos STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe aff honum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 173. " tha skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al folkith wakta sik" ib 328. man han rädhas at han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al leande döö vtan han Vakte sik EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Granlica STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 168. " ath hon skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al. .. glöma waktha sik" Gers FreST 2. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 40, 279. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9932. - med prep. for. hon kunde sik ey wakta for värzlike vmtSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alan STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 869. " wakta sik fore syndom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 139. thry thing. .. ther thu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thik wakta foe STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 235. skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al mannin suasom for dödhenom Vakta sik for ondom aSTunBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dilsom ib 2: 229. " aff naghrom. .. STykkiom som baadhe sySTra oc brödhir sculu sik EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Granlicha fore bewara oc wakta" Vadstena Kloster-REGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 19. " han. .. waktedhe sich för engen swich" STås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2642. " ati ider for erik wakte" ib 3539. " wakta thik for. .. arderici swiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLika winskap" ST 456. " wakta sik fore gamSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt nötaköt" LB 1: 96. " her böriass hormSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala bSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alker Vaktha tik ffor honom" SEG 118. skulwm wi. .. högelikaST os ther före wakta, at wi them ey rethom til wredhe LfK 135. Bo 18. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 364. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 185, 253, 262, 5: 140. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 5052. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9944. STås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2874, 4806, 5224, 5446, 7687, 3: (siSTa forts.) 4269. Va 29. LfK 96, 156. - med prep. af. Vakta sik af demonio meriBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diano Bo 138. waktom os ok af hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom os af owirmatto söMPn Br 1: 192. - med prep. Fran. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle andre Vaktadho sik thäs bätre badhe Fran STyld oc fulom gerningom Pa 7. wakta sik Fran lösom ordhom Vadstena Kloster-REGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 16. " Vakta sich Fra tolkom Vadha" STås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4095. LfK 176. jak skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al Vakta om göma mik Fran thom STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 59. - med prep. i mot. uthan man wakthar sik ganske warlEGha här j moth Gerts FreST 1. - med sats inledd af at åtföljdt af nEGation. preSTer skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al. .. görla wakta sik, at han ware ey när ower dödhe folke STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 369, wakta thik at thu mödh enkte thit hiärta ther wm STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 488. " i skulin idher wakta at ängin idhra EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gratir" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 39. " han. .. waktar sik thes bäiir at han skuli ey fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla vm otholomodh" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 283. " waktom os at tolken jwdas oc tywfwer ey finnes i blandh os" LfK 17. ib 41. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 141.
vakta
2) Vara uppmäSTås Gamla eller EriBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsam (på), Vara sorgfällig el. angelägen om). han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al sik görla ther om Vakta Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 577.
vakta
1) gifVa akt. henna präSTer. .. Vaktade at oc sa EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Granlica. at the vsla qwinnan slo guz likama STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 14. " vm thu Vaktar väl aat" Bo 89. - gifVa akt på, med gen thäs. thäs wakten aat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2585. - med inBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dir. Frågesats. hon. .. waktadhe görla at hwath aff barneno wordhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 277. Bo 209.
vakta
2) akta på, höra på. käre domare Vakta aat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 385. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 380.
vakta
3) iakttaga, se. the Vaktdhe at tha hon giordhe the omilde gerninga STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 14.
vakta
4) se till, Passa på. quinnan waktadhe aat hulkin tima hon matte sina ilzsko fulkomna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 14.
vakta
5) se till, sörja för. the Vaktadhe ij hans herbärghe aat at honum Var änkte vätta faat Fr 1939. - JFr atVakta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -at.
  • vaka öfver
  • en sjuk )
  • vakta sik ,
  • vakta at ,
  • vakta upa , vaka, passa på, hålla vakt. han badh her tord till hwila ga och sagde sig well willa wakta oppa RK 3: (sista forts.) 4234.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back