Vaktare

Old Swedish Dictionary - vaktare

Meaning of Old Swedish word "vaktare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vaktare Old Swedish word can mean:

vaktare
1) vakare, väktare, bevakare. the. .. innelykto han i thrangom mwr. .. oc insighladho dörrina. .. oc satto ther til vaktara (motsv. STälle MB 2: 390: satto wä.ktara ther om) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 395. " cloSTersens wäktare som gaar kring om cloSTrit" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 108. " pläghar man i cloSTrum sätia waktara widh porten" ib 210. " then tid han (Gud).. . mz brinnande swärd satte waktaren cherubin" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XXVI. sät ihesum chriSTum swa som waktara ofwär thit hiärta, swa at han göme hiärtat och wari thäs dura waktare STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 215. - väktare, vaktkarl, vaktpoST. i STad, läger, på slott o. s. v. teridacius. .. nidhiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaSTadhe manga muranna vaktara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 268. " pa mwra ther wäkthara waka moth fienda" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 11. " eth thorn ther en wäktar bläsir aff sith horn" MD 391. " een borgh la ther tha skampt ij fra the väktara bläsa ther op a" STephens. 1849.">Iv 3802. the iomfru gik. .. ower the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gropa ok til thän port. .. ok monde braat the väktara kallä ib 3827. " som han fram fore härin kom ther hiolt fore marhger wäkter from AL 7862. IB 7891. albrecht ropade. .. oc badh wekteren hielpa sich jn han badh sighia fogdh oc portenära at han hafdhe engelSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bertz ärende thära" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2718. ib 2723. " tha ropadhe wektaren aa wernine oc spordhe hwa the waro" ST 24. " om minnats tiidh tha kom sampson till slottit. portana varo läSTe, wäktaren war soffnath (varðmen varu sofnaðir)" Di 4. ib 180. tha natten war möSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaST, tha rido the wtaff slottit oc gynom hären. wäktarena menta at thz haffde warit thera sälskab ib 39, ib 167. " säthianDis j STadz porthen wäktara oc STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK haal" MB 2: 119. " the skullo. .. ther säthia syna wäkara oc väpnara ä hwar wäghana waro trangaST mällan bärghen" ib 149. " tha trängias väktarne äller hallarana at löpa til sin herra" ib 170. STephens. 1849.">Iv 3813. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1032. MB 2: 91, 263. - Bildl. nar mannin. .. takir sik vara oc vakar mot freSTilsom suasom godhir väktare STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 206. " biscopin är gudz wäktare" ib 1: 317.
vaktare
2) vaktare, fångvaktare. " gudz ängil löSTe petrum aff iärnum. .. herodes vitte hans vaktara vsanna sak at the släpto petrum mz vit ok vilia" Bil 111. " en (köSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMan).. . la fangen i dupe torne. .. sanctus iacoBus comtel lhans. sva at uactara sago" Bu 173. " vactara lupu äpte atar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gripa han ib. "Bil 427. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 155.
vaktare
3) vårdare. " siälana vaktara" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 106.
vaktare
4) beskyddare, försvarare. ower likamlika waktara oc wärnara säther thu. .. thina hälgha ängla STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 133.
vaktare
5) aktgifvare. " af gudhi hwilkin som är waktare (eSTis) ordha och gärning" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 105. - Jfr dura vaktare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • väktare.
  • wäktar MD 391.
  • wäkter Al 7862 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚴᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back