Val

Old Swedish Dictionary - val

Meaning of Old Swedish word "val" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

val Old Swedish word can mean:

val
L.
val
1) val, väljande. " betra är hafua kunung äpte weli almogans än äpte byrd ok arf" Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 10 (23, 10). then kununger. .. ther af almogans wali är til wedle kumin ib 11 (26, 11). om lnoger stadfestilsse paa k. hans kor och vall til lrichith HSH 19: 135 (1506?). kesthe the. .. vi friborne men ek vi bönder aff sama lagasw, som vpnemde ok ladhe j walet (d. v. s. satte på förslag) tesse epterscriffne iij gode men FM 259 (1506). hart är mik thzta walith (utan tvifvel, för talith; Lat. orig. har sermo) Ber 209.
val
2) val, valrätt. tokom wi herra niclis thureson som lagman j österlande är j thät kor oc wal som lagmen j swerike aff alder hafft hawa BtFH 1: 455 (1362).
val
3) val, tillfälle el. rättighet att välja. gafs hanom val guþum offra älla döþ þola Bu 530. ib 508. Bil 426. guz ängil tedhis apostolis ok bödh them wal lsins martirij, älla owinum bradhan dödh ib 238. " decius gaff them wal offra gudhum ok halda wadum ok lifue eller dö wndi leona tannum" ib 443.
val
4) tillfäle att välja; förråd (att välja på). paa hästa och slädha war inthe tall hwar som wille tagha hafdhe goth wall RK 3: 1760. " a källara war ther full got wall" ib 1: 3545. ther war aff härrom fulgot wall ib 2183. " gud kenne her är icke monge kiRKer til waals (att välja), som nogen summa peninga haffua" FM 207 (1504). - Jfr biskopa-, kapitel-, konunga-, konungs-, manval.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vaal.
  • vall. det vali KS 11 (26-27, 11-12; på tre st.). weli ib 10 (23-24, 10-11; på tre st.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back