Väl

Old Swedish Dictionary - väl

Meaning of Old Swedish word "väl" (or væl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väl Old Swedish word can mean:

väl (væl)
L.
väl (væl)
1) efter önskan, till hugnad, till glädje. ij hafuin min herra slagith ij häl for thy ärin ij ey koMPne väl Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 789. ciprianus. .. badh wäl wara koMPana juSTinam Bi 447. JFr välkomin. - väl, GOdt, lycSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLigt. war. .. ödhmiukr tå tik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt wäl gångr Bok om Konnunga STyrilse och HöfLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 25 (64, 27). ib 22 (55, 24). STanda thön land wäl ib 17 (43, 18). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2018. " thz STodh sa vell j ryket tha ath STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre kundet bätre STa" ib (sfgn) s. 171. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt STaar wäl STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5:: 48. thotte honum thz Vara väl at han slo thän ormin ij häl Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 2523. " the finna han ey thz är wäl" ib 855. wel er then thz forskylla kan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 6. " the honum hylla willo them war wäl" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3942. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre Var mik Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Sua väl. som mik haVar här Varit" Lg.">Bu 170. " hanom scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al väl warda" STenianus. Se Lg.">Bil 901. " adriuanus. .. baþ han väl fara hem tel sit hus" Lg.">Bu 519. " hirdhin badh mik fara väl" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 378. - med lycSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLig el. GOdt reLgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Sultat. väl hauin ii. .. biþat Lg.">Bu 4.
väl (væl)
2) väl, på ett sätt soMB ereder tillFredsSTällesle, på ett sätt som tilltlaar en. t thän riddare matte idher väl lika Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 1197. " thzte likade STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom well" Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 198. " tha han sagh at þ wäl behaghadhe iudhomen" ST 373. " thz edde konungenom ekke wäll" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3061. ib 3273. - väl, GOdt, ljuFligt, behagligt. thässe oc thässkyns trä ryka wäl MB 1: 499. " späda yrte ok väl loktande" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 193. " miödyrta blad, som. .. lwcta vel" LB 7: 287. " thässen ordhen smakadho Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Discipulo ey STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlzSTingx väl" Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 392. - väl, GOdt, bra, förträfFligt. jak ma wäl STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 92. " the moghe. .. weel" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 201 (1504).
väl (væl)
3) väl, GOdt, på ett sätt som är till hugnad, nytta el hiälp; med GOdhet. kunno th visa thz mz skäl at iak hafuer hannath thöm vtan väl Fr 648. " man skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al os ther plägha väl" ib 1533. " komin ij ther tha görin ij väl" ib 2887. tha ij giordhin swa mykith väl ij sloghin thän Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Digra risa ij häl Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 5333. " hafdhe Var herra ey giort mik swa väl tha Vare iak thagar slaghin ij häl" ib 418. om iak skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al göra vidh thik swa väl ib 2439. " jak sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa wäl göra til thik" MB 1: 211. " hwi lönir thu mik illa wäl giort" STenianus. Se Lg.">Bil 277. " gör väl (Var GOd) ok hiälp mik att bära" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 318. " bidher iach idher. .. thet i wäl gärin och faSTin och hemolt gärin tessom for:da niclis swensson thetta for:da GOdz" SD NS 1: 390 (1404). " ib 359 (1404). - väl, GOdt, välvilligt, vänligt. hwar gudz win skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al wilia hwariom anne wäl" LB 1: 347. " tha wille han oss ekke wäll" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3696. " arme ok rike vnte henne väl" Fl 81. " iohannes lät väl vm (d. v. s. smekte) han fogeln)" Lg.">Bu 157. " then FrVa swarade honum wäll" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 1895. konungh karl tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alar kerligha och wäll STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1266. konungen fagnade hanum well Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 174. - väl, hjärtligt. an iak thik thz aff hiärtadh väl Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 4610.
väl (væl)
4) vä,l till (siST) gagn, rätteligen. þot huaro at konungi þät for smaþe. .. þa skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ananr konunge þät for heþar taka oc välnytia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 182. - väl, rätt, tilLBörligt, som sig bör, dygLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Digt, hederligt, redligt. thu giordhe väl at thu komt hiit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 152 ; jFr 3. gör thu wäl (si bene egeris), tha faar thu GOdh lön MB 1: 163. " jak aSTunda at thu skuli liwsa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom gudhz thäniSTa quinnom som mz thik ärw j STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTreno wällifwande (bene vVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Ivendo)" Lgren. 1866.">Ber 56. " nar wi thakom äptedöme wällifwaskoande af häLghom fädhrom" ib 55. päningir. .. hulkin som ey är wäl ok rätuislika aFlSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldhir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 54. " ware thz swa, at thw ware wiis, tha bidde thu honum (näml. döden) j GOdho liffwerne, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STadz wel lliffwande" MP 3: 186. ib 1: 145.
väl (væl)
5) väl, fördelaktigt the bade hanum wara mild. ther warder tw wäll känder aff (quaðo hann af þvi mendv verða, orðsælan við STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla menn) Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 92.
väl (væl)
6) väl, på ett tillFresSTällande sätt, förträfFligt, omsorgsfullt. huart GOt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäpe ok väl litat hauar sit lof. tel bätra ok bätar litat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäþe koMBar Fram Lg.">Bu 49. " een sanger wäl Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktadher a swenska tunGO" MB 1: 319. hörir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt enom mäSTara til at Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikta wäl äMPnith oc fulkoMPna wäl gerningena ib 443. " thän bänkkir är väl swarwadhir som satthir är mz GOdhom quinnom" GO 81. " werldena hauer han (Gud) skipat swa weel" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 7. " liiff oc likama ok swa hans haar haffuer gud STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt skapad swa well" ib 402.
väl (væl)
7) vä, omsorgsfullt, granneligen, noggrant, noga. seen aat vm portan e oc dörenar. .. äru wäl atirlykta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 86. " läth thz j eth glas täppanLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dis wäl ather mz luto sapiencie" Vallius. 1845.">PM XXX. gärsam skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al man wäl göma GO 131. " wakt thik wel for sliko fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle" ST 75. " tak tik wel til wara nar thw aff thz tornith gaar" MD 391.
väl (væl)
8) väl, noga, nogsamt. þu viSTe þät väl Lg.">Bu 79. " en riker herra vnderSTodh wäl, at erineides daradhe them" MB 1: 24. thu forSTat wäl breffwin miin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2224. " hwilkit thu math wel pröfwa j thy her äptir föLghe" ST 72. thu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thz wäl mäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia. .. at änkte görande. giordhe han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alra STöSTa thing Bo 2. " swa som väl synes a himlenom" Ansg 205.
väl (væl)
9) väl, fulkomligt, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alldeles. som oss badhum. .. wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All opsäMPde SD NS 1: 58 (1401, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). swa at mik wäl at nögher ib 91 (1401). " han är bäzSTer wäl kanthighia" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6334. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla handa leka kan han wäll Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 135. han. . hiolt wel sina lofwan ST 76. " räckte vel aat bade värmt oc kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt" MD 355. " iak tröSTer mik mz fullan skäl thz iak mz honum hiälpa väl" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 21y8. thz hielper vel LB 2: 9. thz dogher. .. wel mot röso böldh ib 4: 341. han (den hVars tunga blifvit afskuren).. . waknadhe mz thy at han gat wäl tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 96. " þe äru väl iamvärþoghe ii himirike" Lg.">Bu 60. " väl ärum vi sate vm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al" ib. " han sa sin son lifua wänan oc wäl helan" STenianus. Se Lg.">Bil 270. ib 109, 868. " wj ärwm wäl heLBrigde" Vallius. 1845.">PM LXV. - väl, riktigt. þe vänto at snäran Var eigh väl at runnen Lg.">Bu 26. - fullt, icke mindre än, åtminSTone; ungefär. i förbindelse med ett räkneord. hans kiold ok hans örsa redhe thz är prisath mykith mere hwar man tholik finna skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thusand maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK the gullo väl Fr 180. han scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al hawa swa GOþan häST, at han se wäl wärþer fyurutighi maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer, bätre oc ey värre SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). j grundwSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alenom lagdhos mykyt STore STena een war wel xx STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alana at längLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dinne. .. draghara oc ärwodhis män waro wäl lxx thusand ST 417. han hafdhe eena STwnd wäl sextighi drotniga ib 422. bekennes jach. .. mik hafua laglica vplyST väl j siäx aar, waara jordh. .. j viSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al by FH 5: 134 (1489). philä bleff mz jomFrvnä ther j landet wäl j ixij ar (uol twolff jar) Va 15. " tha kommo Fram wäl xl (uol fertich) och ginGO manligä til honom" ib 17. konungin lät. .. kaSTa han i torn wäl tyswar för än STadhin' wardh fangen MB 1: 11. " ther är wäl xij eller xv STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alna vtlop i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom hulumen" VaH 24: 332 (1442). Fr 182. " med förbleknad betydelse och närmande sig en fyllnadspartikel. mik lySTe them wäl se" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4850. 10) väl, fullt, till fullo, till slut. för en konungen hafdhe wel sakt ordhin sprunGO thiänarane Fram ST 228. ib 381. MD 189. " ey war thz orLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dit wäl kommet aff konunxsens mwn at genSTan (necdum verLg.">Bum de ore regis exierat, et STatim) sprwnGO konungxsins tiänara til" MB 2: 191. the. .. toGO honom op sa bradelig at han fik ey wel signat sig STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5641. 11) mycket, i STor myckenhet, riktigt. han lät hanum gifua wäl päninga STenianus. Se Lg.">Bil 712. 12) väl, i hög grad; synnerligen. han þorpte väl viþ at þigia smam. som förra gaaf ofSTorom Lg.">Bu 18. " dröuilsen som vmskiptis i väl langa (sane longam) glädhi" Bo 106. " thänne biskopin hafdhe en wäl Bok lärdhan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK j sino biscops döme" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 320. then mäSTare. . som gör wäl konSTGOga (Cod. A wäl oc koSTelika 75) gärning MB 1: (Cod. B) 534. ganska, rätt. nw finnas wäl mange som hwisith wilya haffwa Vallius. 1845.">PM LXIII. " tagh mirram och läg wnder thina twnGO wäl länge" LB 7: 6. " tag pipinella och STaMPa hona mz swrt wiin drik vel opta" ib. " är hon (sillen) här wel dyr" BSH 5: 429 (1511). 13) sVa väl. .. Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Sum (sVa) väl. .. som, lika mycket. .. som. nu weth iak at thu mat swa wäl dödhe modher liff gifua som thu födde swa länge barn modher löST STenianus. Se Lg.">Bil 270. " hwi Vardh thz ey swa väl scrifwat som andra hans gärninga" Bo 29. " han doo swa väl for sina owini som for mik ok sina vinj (moriebatur sic propter inimicos Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Suos sicut propter me et amios ejus)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 111. - så väl. .. som, både. .. och. konungane luSTas mykyt i honom. swa väl (tam) i siälinna vnLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">DirSTanLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dilsom. .. som oc (quam) i licamlike syninne Bo 2. " ther lupu the saman ää hwar the Varo STadde swa väl wtlänLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dinane som Borgharene. swa väl the som man hiolt for GOdha män. som the fwlaSTo ribSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allane (cVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Ives et advenæ, tam majores quam ribSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di)" ib 182. ib 248. " vissa tidhande han ther for man at böndherne sich saMPna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla. .. swa väl the honom hyllade och sworo som the andre ther vndan foro" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4918-19. skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thet STaa til beggias wara wini siäghn om thesso päninga swmmo swo wel swo som STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt andat skipte os i mellom är SD NS 1: 17 (1401). 14) lätteligen, med lätthet, utan svårighet. han är sa STaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK akthan Lg.">Bunno oss well (skiott) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla sman om han her ware Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 135. grammer är sa GOt et swerd. thz kan wäll (vel) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLyffua hielma oc manna ben Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Sunder skärä ib. 15) väl, träffande, på ett träffande el. passande sätt. þe þry som väl tekna þre natura iheLgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su chriSTi Lg.">Bu 10. - med fog, med skäl, med rätta. mik matte. .. väl undra än nokot wrþe guz offor af Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diäwls gifno Boþe Lg.">Bu 520. " swa mykin kärleBok om Konnunga STyrilse och HöfLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS GOþwili. .. war ij þöm at þöm (för att af þöm; de eis) matte väl (merito) sighias at mykyin Friþir är þöm som þiin lagh älska herra guþ" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 182. Friiheet ma wel liknas widh eth thorn MD 391. - väl, med fullt fog, utan hinder, gärna. the. .. sagdho, at thet matte väl Vara (bene posse fieri) Ansg 215. 16) väl, tydligtvis, naturligtvis. guz moþer härbärghiaþe guþ. .. eighat eno andeleca. .. vtan ok licamleka. .. är þät þa väl skälekt at guþ härbärgiar oc firi domadagh eigh at enoST hänna siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ok anda vtan ok licaman ii bäzto ok sic näSTo himirikiz rume Lg.">Bu 15. een herra ma wäl siälfwer biwdha sin wilia ower siin hion MB 1: 96. " een herra giter wäl swa späkt sina män, at ängin gör androm skadha ib. 17) väl, visserligen, säkert, utan tvifvel, nog. väl finnen i han än han siälVar vil ok eigh vtan han uil sik siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluar teia" Lg.">Bu 204. waro the i sin wapn oc sato vpa sinä häSTä the matte wäll rida i Frid offuer STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla werldena sa at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre funno the synä like Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 134. " ther är ey fok ey spisning pa han haffuer ey fangit aff lanLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dit skat thy fa wj wel thz husit rath" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3887. " thz wäl ske (trol.) för thz ma wäl ske) ath hon hafuer ikke swa STora werdhughet i himerike som sancta katerin" Lg 3: 12. " som ma wäl skee at idher mening war" VaH 24: 322 (1442); jFr ma väl ske under magha 3. thykkir oss oc wiliom, at the sämia, som giord war ma wäl oc skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al blifua STandande ib. - ia väl, ja väl. sanctus germanus sagdhe huSTru hafwir thu the gudhena nokontidh seeth, hon swaradhe iaa wel mangum sinnom ST 31. 18) väl, visserligen, nog. för att beteckna ett medgifVande. sollanera ma han (påfven) väl hafa, þa han ser þäs þarf Vaa, eg foe þy at þe formagho hans lif väria. .. vtan fore þy ma han þem hafa, at ham ma þem at STyra þär mot rätuisonne göra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 179. " wäll mughu ok skulu thyliche män faangäs af laghamnum ok minnä domärum, än eigh lijf miSTä fyr än thät hawer wäritt firi oss siälwm ok warum dome" SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). " trodhe han ey andrSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alund än swa, at thz matte wäl wara sant, än ängSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alund sagdhe han fulla trygdh at nakars mantz lyghn" MB 1: 96. Bo 29. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänLgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Lgren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 116. Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 229. " jak vet väl at werldzlik dröfwilse äru nytik ok helsam vm the hafdhen matto ok gingen ey ofwer hans makt som them thol än nu pina the swa ängxlika at the synas gaa ofwer manna mogho" ib 439. 19) väl, förmodligen i fårga el. förbindelse som närmarsig Fråga. þu saat väl eet Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Sund þa þu hit fort som mange fara iui m lifz Vaþa Lg.">Bu 498. j seen väl, at här vil nu fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla ett STort räghn Ansg 205. - JFr STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al-, ful-, iäm-, liko-väl; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allikoväl, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt liko väl.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väl may have also been written as væl

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • väll.
  • vel.
  • vell.
  • veel.
  • wal VML II Ä 1: pr. (jfr väl Fr 180, i rimsl. med skal). wall SD NS 1: 58 (1401), gammal afskr.). wol Lg 3: 62),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back