Välafladher

Old Swedish Dictionary - välafladher

Meaning of Old Swedish word "välafladher" (or vælafladher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välafladher (vælafladher)
väl el. rättmätigt förvärfvad, välfången. aff välafladho goze Bir 2: 20.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välafladher may have also been written as vælafladher

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛆᚠᛚᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back