Välbehagh

Old Swedish Dictionary - välbehagh

Meaning of Old Swedish word "välbehagh" (or vælbehagh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välbehagh (vælbehagh)
välbehag, ynnest. " han hopadis. .. konungens elbehag" RK 2: 6909.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välbehagh may have also been written as vælbehagh

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛒᚽᚼᛆᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back