Välberadhin

Old Swedish Dictionary - välberadhin

Meaning of Old Swedish word "välberadhin" (or vælberadhin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välberadhin (vælberadhin)
väl öfvervägd el. öfvertänkt, välbetänkt. meth vilia och välberandna modhe SD NS 2: 119 (1409). FH 3: 92 (1446).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välberadhin may have also been written as vælberadhin

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • -raadin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛒᚽᚱᛆᚦᚼᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back