Välbyrdhogher

Old Swedish Dictionary - välbyrdhogher

Meaning of Old Swedish word "välbyrdhogher" (or vælbyrdhogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välbyrdhogher (vælbyrdhogher)
STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 59 (146, 64). mäktughe oc wälbrydughe herra ib 61 (152, 67). haffuer iak sport at sigmund är en wäll byrdog man oc mektug kämpe Di 115. een. .. wälbyrdoghir preSTir ST 352. " en ärlikin oc wälbyrdogh abbatissa" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 51. ib 126, 197, 232, 372. " aff ädhela kononga oc wälbordogha riddara släkte" ib 343. " wälbyrdoga oc STora herras söner" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 40. " jngen skal Dirffwas taka segh ny waapn föra äller bära wtan marskens ja oc samtykke. .. tha likowäl wndan takanDis them som wälbyrdoge ärw oc föra sin ättärnis vpan" ib 28. " wm swa händdher ath nokre konwnga söner, härtogas barn, wa gripne til gangha" ib 34. " giffwa nokrom ädlom, äller wälbyrdoghom besermile breff" ib 38. " som födh war aff ärlekaSTa oc wälbyrdogaSTga släkte" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 386. " ss hedrande eqitet i förening med följande personbeteckning. iak. .. hafuer lathet hedherlikom manne ok wälbordhom philpus bonda aff bordsjö alt thet godzet som philpus bonde. .. fik aff hakone birno til pant" SD NS 1: 31 (1401). " wälbördhom swen magnus karlsson" ib 553 (1406). " i welbyrdhugha manna närwarw ib 94 (1402). then tid velbyrdog man swarte her ake jensson, riddare, tingde med almogan" STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 143 (1463). SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 173 (1504). " velbörDig mans nielss slattes epterleffwerska" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 286 (1512). " kom for retthe velbördogh qwinne huSTrv ingegerdh monssädotter paa appleholm oc sagde siig haffue nagot tiiltall til erligh och velbördog qwinne frw anne, her erich ericssons effterleuerske" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 248 (1508). " welbördogh möö iomfru criSTin" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 382.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välbyrdhogher may have also been written as vælbyrdhogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -byrdugher: -byrdhugha SD NS 1: 94 (1402).
  • -byrdugher Lg 3: 197 ;
  • -byrdugha KS 59 (146, 64) ; -byrdughe ib 61 (152, 67). -byrdighFM 173 (1504). -byrdig BYH 1: 286 (15 12).
  • -bördogher: -bördogh LG 3: 372; 382; -bördogha ib 343 ;
  • -bördoghom SD NS 1: 553 (1406).
  • -bördig BYH 1: 286 (1512).
  • -burdogher: -burdhoks SD NS 1: 520 (1406).
  • -burdhugher: burdhkx ib (1406). -bordogher Lg 3: 126 ; .bordoghom SD NS 1: 31 (1401)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛒᛦᚱᚦᚼᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back