Välbyrdhoghet

Old Swedish Dictionary - välbyrdhoghet

Meaning of Old Swedish word "välbyrdhoghet" (or vælbyrdhoghet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välbyrdhoghet (vælbyrdhoghet)
god el. hög börd. " hennsas wälbyrdoghet" Lg 3: 284. " aff hwad som hälsth landskap, wälbyrdoghet, eller herradöme the kwnna wara" PM 21.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välbyrdhoghet may have also been written as vælbyrdhoghet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᛒᛦᚱᚦᚼᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back