Vald

Old Swedish Dictionary - vald

Meaning of Old Swedish word "vald" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vald Old Swedish word can mean:

vald
L.
vald
1) kraft, makt. " thu scKLemming. 1862.">Al pröua mannen i sith wKLemming. 1862.">Aldh (dat mores sciri culmen heile viri)" GO 190. " ä wil wKLemming. 1862.">Aldh sin wilia hawa ib 944. var härra iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sus chriKLemming. 1871--73.">STus var. .. ii moþor liue fulkomin baþe at viti ok vKLemming. 1862.">Alde" Lg.">Bu 61. " mannin kiänDis widh gudhlikt wKLemming. 1862.">Ald innan bradhum KLemning. 1860. SFSS.">Bothum" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 249. Lg.">Bu 31. " han sitar höght ii himnom a höghoro hans (för hand) höhKLemming. 1871--73.">STa vKLemming. 1862.">Alz (SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Summæ virtutis)" ib 197. j thinom guddom äru thry vndarlik thingh SOm är wKLemming. 1862.">Ald (potentia) om snille ok dygdh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 171. ib 3: 299, 300. " naturennas skapare han aktar ey i sinom gärninGOm huat hans dygd oc wKLemming. 1862.">Al förma at göra (quDi SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sua virtus prævKLemming. 1862.">Alent)" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 33. " wäl haffdhe gudh funnith oc förmat i sins guddoms omälelika wKLemming. 1862.">Alde (per SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Suam omnipotentum virtuten).. . mangha andra skäilka matthor at atherlösa mankönet ib. "
vald
2) våld, öfvervåld. februus pluto tok mäþ wKLemming. 1862.">Ald een vänaKLemming. 1871--73.">STan gvyne af manz hem tel häluitz Lg.">Bu 9. " hänne giordhis wKLemming. 1862.">Ald ifuir hännag GOz" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 285. " affsettie thet vKLemming. 1862.">Ald oc velle hon brwcher oppa. .. cronans bönder ther j länedh" KLemming. 1871--73.">SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 426 (1509). " döKLemming. 1881--82. SFSS.">MDes michell persSOn hans jordh frij medh åhrswexten och toKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt vthaff lars kuckoin asikKLemming. 1862.">AlaKLemming. 1871--73.">ST SOm han hade medh wåldh och wälde af honom i KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPngh är" KLemming. 1871--73.">SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 11 (1483, nyare afskr.). ib 8. .. kränkte hänna iomfrudom oc giordhe hänne wKLemming. 1862.">Ald KLemming. 1871--73.">ST 456. " hwa SOm taker qwinno mz wKLemming. 1862.">Ald (d. v. s. våldtager)" MKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EG (red. B) 61.
vald
3) smak, välde , herravälde värDighet. i det äldre språket ofta i pl. þu hauar. .. ränt hanom (djäfvulen) rike oc vKLemming. 1862.">Ald (spoliaveris ipSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sum SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sua iKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPerio potetatis) Lg.">Bu 13. " romara satto dryclechanum ok maxilanum fran vKLemming. 1862.">Aldom baþa" ib 533. " han (DioKLetianus) kom swa til wKLemming. 1862.">Alda" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 470. ib 833. " tha kom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birger jerl til wKLemming. 1862.">Alda" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 210. kom han (Saul) wäl oc rätlika til wKLemming. 1862.">Alda KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 7. " dauid kom rättelika til rikith. .. oc for mz wKLemming. 1862.">Aldom (Cod. B vadhe 527) dygdhelika ib. wäldo han (vKLemming. 1862.">Alde hanom till biskop) ok wigdho til vKLemming. 1862.">Alla" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 575. " at han (den forne biskopen) mate sin heþar ok vKLemming. 1862.">Ald ater vinna" Lg.">Bu 29. " han spadhe (herodem sälla)re vardha än för ok döö j wKLemming. 1862.">Aldum" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 111. han vardher mykyn j vKLemming. 1862.">Aldom ib 893. " hwar äre nw thiin Dighro wKLemming. 1862.">Ald" KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 93. " j guddomenom äru tw tingh förKLemming. 1871--73.">ST wKLemming. 1862.">AlogaKLemming. 1871--73.">STa wKLemming. 1862.">Ald (potentia) af hulko KLemming. 1862.">Alt wKLemming. 1862.">Ald är annantidh siällaKLemming. 1871--73.">STa snille" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 249. " tha skule lt wKLemming. 1862.">Ald är annantidh sniällaKLemming. 1871--73.">STa snille" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 249. " the sculu KLemming. 1862.">Alle se gudz SOn koma j skymen mz myKLe makt til at plagha ok pina ondha, ok mz myKLo wKLemming. 1862.">Alde at krona GOdha" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 10thz wKLemming. 1862.">Al han gaff tik b. KLemming. 1862.">Alexander dreff honum (konungen) aff sit wKLemming. 1862.">Ald KLemming. 1862.">Al 1706. " kununglikt wKLemming. 1862.">Ald" KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 11 (26, 12). ib 14 (34, 15). tå girughe ok grymi hofDinga få wKLemming. 1862.">Ald ib 29 (73, 31). huilkin kunungr älla wKLemming. 1862.">Alzman gudz ret försmå ok fördriuer medh sino wKLemming. 1862.">Alde ok laghom sinom, hans wKLemming. 1862.">Ald ok ära skKLemming. 1862.">Al försmås ok sköt förgånga ib 16 (39-40, 17). þässe fyre mannas äpte sino värulzsko vKLemming. 1862.">Alle KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4 (Avt) 183. Flere otKLemming. 1862.">Alige kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionne prelata. .. . jemuel aff verldzliGO volde (ex seculari potesiate).. . junkar erik Lg 3: 576. ha nom. .. tiltändeom. .. ärliGOm herrom badhe andeligx voldz ok lacamligx ib 577. " the KLemming. 1871--73.">STore ok mektoge varo j verldena sculu her lidha mektoga pyno thy at ylla nytiändhe the makt oc vKLemming. 1862.">Aldh SOm gudh thöm forlente" KLosterfolk. Utg. af F. A. DahLgren. 1875.">LfK 239. " hwi gifuas ey token voldh GOdhom mannom at the matte väl rKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGera ok foreKLemming. 1871--73.">STa j syno volde ib. thenne vsKLemming. 1862.">Al lucifer kKLemming. 1862.">Allas möKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKernnä hoffDinge ey fore nagra makt eller voldh han hafuer vtan fore then' vsla fordelen han ouer andra DieFlä hafuer ib. "
vald
4) makt (öfver ng el. ngt). åtföljdt af prep. Ivir el. um el. med gen., dat. el. ack. en Diäfwl fik wKLemming. 1862.">Ald vm han KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 571. " han äghir äkke siluir vKLemming. 1862.">Ald vm sik" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 66. tå tu see at tu hauer wKLemming. 1862.">Ald vm thin owin KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 23 (56, 25). " guþ ägar SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sua väl ifir þean vnga SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sum þän gaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla lif KLemming. 1871--73.">STäkkia KLemming. 1862.">Alla af lande köra" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 185. engle thing hawer vKLemming. 1862.">Ald oc krapt ower kraptogare thing än thz är siälfft KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 532. " miKLemming. 1871--73.">STa vKLemming. 1862.">Ald iuir väruldena" Lg.">Bu 206. " mz thins kors dödh skulle thu tKLemming. 1862.">Ala vKLemming. 1862.">Ald owir KLemming. 1862.">Alla värlDina" KL 412. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 405. franzessa vKLemming. 1862.">Ald ofwer romara rike KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 58. " min konungher hafweri wKLemming. 1862.">Ald badhe juer lifuit ok dödhin i 126. thu hafuir wäl wKLemming. 1862.">Aldh fangith ofuer min licama en chriKLemming. 1871--73.">STus siälfuir hafuir siälinna wKLemming. 1862.">Ald" ib 542. för en ellin faar thera vKLemming. 1862.">Ald ib 610. " thu äKLemming. 1871--73.">ST thän SOm hawir liffsins vKLemming. 1862.">Ald ok dödhsins" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 142. " han hafdhe näpliko lifweno waKLemming. 1862.">Al (d. v. s. kunde knappt behålla lifvet)" KLemming. 1862.">Al 2542. " moxan KLemming. 1862.">Alla wärDina hafdhe iak wKLemming. 1862.">Ald ib 3374. - makt, våld, hand, händer. skKLemming. 1862.">Al guz vKLemming. 1862.">Ald (manus) koma ouir thik ok skKLemming. 1862.">Alt thu nu vara blinDir ena KLemming. 1871--73.">STund" KL 156. " the SOm koma j mins väldz hänDir (manus poteKLemming. 1871--73.">STatis meæ)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 67. " gudh. .. frälKLemming. 1871--73.">STe israel aff pharao konungx wKLemming. 1862.">Alde (manu)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 327. tha är hon fräls aff hans wKLemming. 1862.">Alde ib 335. " preKLemming. 1871--73.">STin. .. gaf sik gudhi i wKLemming. 1862.">Ald (creatori se commendans)" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 272. " anduardhadhe han sik gudhi j hänDir oc vKLemming. 1862.">Ald" ib 887. han. .. gaff gudhi ij vKLemming. 1862.">Ald badhe liiff ok siäl Iv 3260. ider wen. .. är i gudz wold (d. v. s. är aFliden) KLemming. 1871--73.">SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 535 (1511-12). en sKLemming. 1862.">Alogar man. .. SOm Diup var comin i Diäwls vKLemming. 1862.">Ald Lg.">Bu 130. " herra iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sus. .. grep sathan. .. oc anduardadhe han infero DiäFle i vKLemming. 1862.">Ald" KL 412. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 405. han. .. bannede bönderne. .. ganKLemming. 1871--73.">ST illa och bad thöm löpa rämen i wold heem till syn BSH 4: 295 (1501). thz iak ey offter meer wildhe gaa i manz wKLemming. 1862.">Al Lg 3: 721. " thiin thiäniKLemming. 1871--73.">STa qwinna är i thino wKLemming. 1862.">Alde (manu)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 185. " saa manga han hadhe miKLemming. 1871--73.">SThänkte i wKLemming. 1862.">All" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 690. " hans liiff oc theras hade iag i wold ib (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 4685. "
vald
5) makt, mynDighet. " ödhmiwka thik vnder thinna frwo wKLemming. 1862.">Ald (manu)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 185 ; jfr 4. af KLemming. 1862.">Allom guz apoKLemming. 1871--73.">STolis. SOm hafþo iamt vKLemming. 1862.">Ald af guþi Lg.">Bu 99. " mz. .. modhirlico vKLemming. 1862.">Alde (auctoritate materna)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 5. " huru han tKLemming. 1862.">Aladhe ok lärdhe mz vKLemming. 1862.">Alleno (cum poKLemming. 1871--73.">STesate)" ib 115. " mik är gifwit KLemming. 1862.">Alt vKLemming. 1862.">Ald (potesats) i himerike oc i iordhrike" ib 239.
vald
6) mer eller mindre närmandes sig perSOnbeteckning: majeKLemming. 1871--73.">STät. thakkadhe mykyt hans konungxleka wKLemming. 1862.">Alde oc äro for wäl giort (non minimas gratiarum actiones pro beneficiis, a rKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGia celsiuDine sibi SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Suisque collatis, exSOlvit) KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 844. " jak kännis for thino vKLemming. 1862.">Alde (coram majeKLemming. 1871--73.">STante tua) herra gudh mik hane onyttelika. .. forgiort KLemming. 1862.">Al the the thing SOm thu gaff mik til helSO" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 385. j myKLo oc margho hawir iak dröft thit gudhelica vKLemming. 1862.">Ald (majeKLemming. 1871--73.">STatem veKLemming. 1871--73.">STram) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 74. " jak bidhir thit gudhelica vKLemming. 1862.">Ald at thu fa mik han atir" ib 221. - öfverhet. fördho han for wKLemming. 1862.">AlDit (Cod. C domin 950) KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 106. - mäktigt väsende, makt. välDighet. KLemming. 1862.">Alla ängla oc KLemming. 1862.">Alle hyKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla oc hymilska wKLemming. 1862.">Ald KLemming. 1862.">Alment cherubin oc seraphin ropa til thik KLemming. 1871--73.">ST 196.
vald
7) område inom hvilket nåGOn har makt el. mynDighet, välde. kununga ok höfDinga. .. the thr rätlika wilia sinom wKLemming. 1862.">Aldom KLemming. 1871--73.">STyra KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 26 (66, 28). " nar skip bryta j hans vKLemming. 1862.">Alz KLemming. 1871--73.">STrandom (in litore potesatins SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Suæ)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 312.
vald
8) maktspråk, Lg.">Bud, befKLemming. 1862.">Allning. thetta hwKLemming. 1862.">Alff. .. vardh giort fore thins fahdrs vKLemming. 1862.">Ald Fl 439. " vtan nödh min fadher sKLemming. 1862.">Alde blanzaFlor mz sino vKLemming. 1862.">Alde" ib 462.
vald
9) bemynDigande, uppdrag. gywom wi þem tolf. .. fult wKLemming. 1862.">Ald ok makt af vara vKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGhnä, samynd j þolicum mKLemming. 1862.">Alom ok sakkum vtletä SD 5: 606 (1346). ib 6: 125 (1349). skKLemming. 1862.">Al. .. nokor i huario landskapi. .. aff kununge wKLemming. 1862.">Ald hans, at skipa ok afftka domara i häradhe ok hundare huario KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 68 (168, 75). 10) makt, förmåga. ängelsins hugher oc mantzins är swa ärliker oc wäldogher. .. at ensamen gudh hawer wKLemming. 1862.">Ald, antiggia at wända han eller vnderKLemming. 1871--73.">STanda KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 54. - makt, tillfälle. tå tu hauer wKLemming. 1862.">Ald ok änne at hännas äpte wilia tinom KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 23 (56, 25). - makt, rättighet, befogenhet, frihet. han sagþe sik. .. hava vKLemming. 1862.">Ald (poteKLemming. 1871--73.">STaten) giua sit lif ok atar taka u 139. at j sculin vitha mik hafua vKLemming. 1862.">Ald j iordrike at forlata synDir KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 321. " i them tinGOm SOm til höra ensamma gudelika snilles wKLemming. 1862.">Alle (ex SOlo Divinæ voluntatis beneplacito dKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGedent)" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 32. - rätt, rättighet. nythianDis frälKLemming. 1871--73.">ST wKLemming. 1862.">Aldh (poKLemming. 1871--73.">STeKLemming. 1871--73.">STate) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 30. - med inf. ghifuir iach härazhöfDinglanom fulla makt oc wKLemming. 1862.">Al at gifua. . olaue harKLemming. 1862.">AlSOne lysit oc faKLemming. 1871--73.">STa oppa thet forscrepna GOoSDh SD NS 1: 3 (1401). " havi ängin drengh haffua till forsöchningk i xiij dagha" SO 113. þäs waKLemming. 1862.">Ald at wäþia a mot þere näfnd SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). hafue thes engen öfthermer voldh at athKLemming. 1862.">Ala ib NS 2: 214 (1409). - med prep. til. swa SOm hon hafui thär frälKLemming. 1871--73.">ST vKLemming. 1862.">Ald til VKR 74. - tillKLemming. 1871--73.">STånd, tillåtelse. hon fikc wold till danmaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK riide KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5334. 11) vållande, skuld. är thz thit siälffs wKLemming. 1862.">Ald at hon thik forsmar KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 185 (uoldh för nadh: forbiudom vi hartelika vnDi wara noldh SD 6: 7 (1348, gammKLemming. 1862.">Al afskr.)). - Jfr biskops-, fruo-, gudhoms-, hedhers-, Ivir-, kesars-, konunga-, pava-, siälf-, siälfs-, värulds-vKLemming. 1862.">Ald.
vald
1) maktinnehafvare, rKLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">EGent? þän kunungar älla vKLemming. 1862.">Alz härra. annars land vil vinna vnDi sik Lg.">Bu 206.
vald
2) våldsherskare, våldkräktare, tyrann. j þem KLemming. 1871--73.">STaþ ma. .. ängen vKLemming. 1862.">Alz älla ranz härra (tyrannus) þrIvas Lg.">Bu 190. KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 233.
vald
1) mäktig man. månge domare ok witnis män rädhas swå wälzmän, at te tora ey rät döma ällan sant sighia KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 69 (169, 75). - maktinnehafvare, öfverhetsperSOn. kununger ella höfDinge ella annor wKLemming. 1862.">Alsman KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 15 (35, 16). huilkin kunungr älla wKLemming. 1862.">Alzman gudz ret försmå ok fördriuer medh sino wKLemming. 1862.">Alde ok laGOm sinom ib 16 (39, 17). för then orät ok wKLemming. 1862.">Alzgärninga the höfDinga. .. ok wålzman (för -män) göra KLemming. 1862.">Almoga ok vnDidånom sinom ib 57 (143, 62).
vald
2) tyrann. " SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">SuåSOm skil åt räwisan kunung. .. ok girughan wåldsman" KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 67 (165, 73).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • waald SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). vold: voldz Lg 3: 577.
 • wold RK 3: (sista forts. 4685, 5534. voldh SD NS 2: 214 (1409); LfK 239 (på två st.). woldh SO 113.
 • väld: väldz Bir 3: 67.
 • vall TB 76.
 • wall RK 3: 690.
 • val Bir 4: (Avt) 185. wal SD NS 1: 3 (1401); MP 1: 10 ; Lg 3: 721 ; Su 33.
 • waal Al 2542.
 • valde.
 • volde LfK 299 ; Lg 3: 576.
 • valle Bir 4 (Avt) 183. walle Su 32. md art. valleno Bo 97, 115),
 • valdsbref ,
 • valds gärning ,
 • valds härra ,
 • valds man ,
 • valds värk
 • waaldz-.
 • woldz- )
 • valds värkan ,
 • valds värke
 • woldz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back