Valda

Old Swedish Dictionary - valda

Meaning of Old Swedish word "valda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

valda Old Swedish word can mean:

valda
L.
valda
1) få makt med, få bukt med, betvinga, hålla i KLemming. 1871--73.">STyr. med dat. thaghar iak faar eet (näml. af djuren) at hKLemming. 1862.">Alda sidhan ma ika thöm KLemming. 1862.">Allom vKLemming. 1862.">Alda FMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 322. - få makt med, betvinga, öfvevälDiga. idher skKLemming. 1862.">Al ängin skadhe wKLemming. 1862.">Alla KLemming. 1862.">Al 3797. ib 10226. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2122. - vålla, plåga, besvära, gå åt. med dat. el. ack. iak wil se hwath hänne wKLemming. 1862.">Alder KLemming. 1862.">Al 1468. tha qwinnan thetta hördhe, fful lhon vnDirs ful til iordhinna, oc gat tKLemming. 1862.">Alat ey eet ordh, sancte pethir spordhe hwat henne wlte KLemming. 1871--73.">ST 42. " han ropadhe barmeligha. .. KLemming. 1862.">Alt folkit ther vm kring kom löpande oc spordhe hwat honom wlte (wat eme were)" ib 67. ib 83, 142 346, 479. han. .. fik ena KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa sooth, oc hans sinor krompnadhe oc engin läkiare wiKLemming. 1871--73.">STe hwat honom wlte ib 365. " han. .. spordhe hwadh henne wlte hwi hon swa greet, ta sagde hon hwadh henne wlte" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 377.
valda
2) råda öfver, förfoga öfver. med ack. han. .. som himil oc jordh ok heluite wKLemming. 1862.">Alder Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 21. thän herra os hafdhe at vKLemming. 1862.">Alda FMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 792. at swenska sculde slotten och länen wolda KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 255. " KLemming. 1862.">Al norland vnte han honom wolla" ib 951. ib 2326, 2396, 4580, 5060, 7697, 7784. - (?) sina haffwar sculle han biholla wille han thz sielffuer wKLemming. 1862.">Alla KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 344. - med prep. FMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivir. ower land ok GOz skKLemming. 1862.">Al han vKLemming. 1862.">Alda FMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 1252. ib 2437. ther ouer maghin ij herra vKLemming. 1862.">Alda Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 794.
valda
3) råda öfver, beKLemming. 1871--73.">STämma, ansvara för. budhskap ma jak Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">FraMBära answar ma jak ey wKLemming. 1862.">Alda (jussa queo fari responsis nec dominari) GO 464. - beKLemming. 1871--73.">STämma, afgöra. thy the thiit ey kompna waro at nokot örlögh ther at holla vm the finge thz sielfwa wolla KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2158. - råda, beKLemming. 1871--73.">STämma. ä mädhan herra gawian han ma vKLemming. 1862.">Alda FMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 1955. " mz honum mahgin ij mäKLemming. 1871--73.">ST at vKLemming. 1862.">Alda om iak skKLemming. 1862.">Al mina äro behKLemming. 1862.">Alda ib 3989. - hafva att råda el. betyda. med prep. i. iak later ängin fara hem om iak ma nakath ther ij wKLemming. 1862.">Alla" KLemming. 1862.">Al 843. " hon (lejonet) wilde honum gernä ater giälda om hon matte ther i wKLemming. 1862.">Alda thz han haffde henne hulpet wäl tha ormen wilde henne sla j häl" FMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv (Cod. B) s. 329.
valda
4) råda, föå öfverhanden. arla morGOnen daghen fik wKLemming. 1862.">Aldha KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4300.
valda
5) råda, herska, ega rum. hwat the loffwa thz skulu the hKLemming. 1862.">Alla här skKLemming. 1862.">Al inthe men j vKLemming. 1862.">Alla Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 307.
valda
6) besitta, ega. hKLemming. 1862.">Alftene (näml. af guldet) skulle kesaren waKLemming. 1862.">Alla och hKLemming. 1862.">Alftene skullo the siälue beholla Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 237. - få. gudh late mik än the lykko vKLemming. 1862.">Alda iak matte idher til thiäniKLemming. 1871--73.">ST vära Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 3084. gudh. .. gifui honum lykko at vKLemming. 1862.">Alda ib 1181. behålla. iak skKLemming. 1862.">Al thetta hKLemming. 1862.">Alda swa Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt om iak ma lifuith vKLemming. 1862.">Alda FMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 5540. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 931, 3743, 4447, 5008, 7565. wnner mik mine haffer wKLemming. 1862.">Alle ib 3562. " lathe them there Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frijheet wolla" ib 1994.
valda
7) vålla, förandleda, förorsaka, vara orsakt till, vara skuld till. med dat. el. ack. thz sama wKLemming. 1862.">Alder oc gKLemming. 1862.">Alnom mannom oc brutfällingiom, oc offdruknom mannom MB 1: 120. " for thy at thera lykkä vKLemming. 1862.">Alt thy" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 81. " skylda the mik sighiande at the äru thy onde at iak vKLemming. 1862.">AlDir thy ib 1: 202. iudha wKLemming. 1862.">Alda thätta siälfua" Bil 316. wKLemming. 1862.">Aldemar konung. .. wlte sielffuer sin eghin wanda KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 845. " wolte tw jarlans död" Di 114. " jak haffuer miKLemming. 1871--73.">ST nw two myna söner oc thz haffuer thw KLemming. 1862.">Alt wollet" ib 163. thzta oc annat slikt weller (velldr] tw KLemming. 1862.">Alt ib 179. KLemning. 1860. SFSS.">Boinar som wolte KLemming. 1862.">Allan thän skadha ok skam ther Diefwlin fik Bil 115. " josep. .. finder them mykith oblidhare, än the waro wane at wara, oc spör aff them hwath thz wKLemming. 1862.">Alder" MB 1: 235. " herra iwan rosar aff mandom siin thz wKLemming. 1862.">Alder hans howodh är fult aff wiin" FMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 539. " thz han matte ey husit hKLemming. 1862.">Alla thz mwnde hans GOtz hans Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frender wKLemming. 1862.">Alla the han innan norighe atte" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3343. " thz wlthe thenna herra mig wåra otroo ib 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5110. togh konungin danielem vth aff dyura gardhenom, oc lät KLemming. 1862.">Alla them atir inkaKLemming. 1871--73.">STa som thz hafdho wKLemming. 1862.">Alit at Dianiel war ther inkomin" KLemming. 1871--73.">ST 19. Bil 610. KS 29 (73, 31). KL 308. KLemning. 1860. SFSS.">Bo (Cod. B) 342. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 304, 3: 364. KLemming. 1871--73.">ST 315. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 952. MB 2: 289. FMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 51, 885 (Cod. B) 2724. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 667, 688. KLemming. 1862.">Al 2366. Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 100. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2123, 2427, 4123, 2: 4109, 4971, 5416, 3: 395, 1585, (Yngre till. om Chr. II) s. 233 236. BSH 5: 12 (1504). FM 345 (1507). HSH 24: 54 (1516). - med objektssats inledd af at el. þät el. med dylikt inledningsord underförKLemming. 1871--73.">STådt. hawer kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKian skipath bisextum hwart fiärdha aar. .. oc thz wKLemming. 1862.">Alder at hwart aar skiptis om sunnodagx KLemning. 1860. SFSS.">BokKLemming. 1871--73.">STavom MB 1: 63. " han wlte at vexio kyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia bran" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 858. ib 2: 8184. thz saa skeer monde naghoth vKLemming. 1862.">Alla ib 3: 3940. thz mothe tha noghott wKLemming. 1862.">Alla thz full KLemming. 1862.">All paa en annan KLemning. 1860. SFSS.">Bogh ib 2857. " han wlthe, thet kong karll rikit miKLemming. 1871--73.">STe" ib (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 4336. - med dat. och ack. iak volte mik siälfuer thetta omak FMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 2628. syelffue wlto the sik then vanda KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 192. the thre. .. ther mik vKLemming. 1862.">Alda thänna vredhe FMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 3288. hans fader wlte honom thz kiiff KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4331. " konung KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birger wlte them then wanda" ib 4363. " mykit omak haffuen j mich wKLemming. 1862.">Aldhit" ib 2: 4359. " forlate them gudh mich vKLemming. 1862.">Alda thetta b 4660. "HSH 24: 103 (1517). - vara vållande till, hafva skuld i. med prep. um. äkke ma iak ther om vKLemming. 1862.">Alda FMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 4391. - med prep. i. the wolto mäKLemming. 1871--73.">ST i wars herra dödh MB 1: 261. " vardher thu hans hemsko nu at giälda tho at thu matte ther ij änkte vKLemming. 1862.">Alda" FMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 4224. - föranleda, blifa en orsak el. anledning. aBS. hwa sina husDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frv wil länger hKLemming. 1862.">Alla är han wäl känder thz ma wKLemming. 1862.">Alla KLemming. 1862.">Al 4736. " mangh tingh motte wKLemming. 1862.">Alla" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1258. - anKLemming. 1871--73.">STifta, KLemming. 1871--73.">STälla till. the som wulthe thetta gny KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2908. " her erik nielsson mz byscopenom hulth och nw thz samma wulth" ib 1407. - åKLemming. 1871--73.">STadkomma, åvägabringa. med dat. el. ack. ey vare hop til miskund. vtan minna modhir böne hafdhin mällan komit ok thy vKLemming. 1862.">AlDit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 323. them wil ängin saman hKLemming. 1862.">Alla forman vtan kärleek mon thz wKLemming. 1862.">Alla KLemming. 1862.">Al 1886. " thiin thing margho KLemming. 1862.">All wardha GOdh om thu wil lthz siälfwer waKLemming. 1862.">Alla" ib 3179. " nw wille han hana thz saa fiijt hans arffwa scullo riket beholla thz meente han ther mz wolla KLemming. 1862.">Alla the slot han Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fra sik fik" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 505. " meKLemming. 1871--73.">STa wolte han thz tha at engelbert munde then dechtingen fa" ib s. 344. - förskaffa, bereda. med dat. och ack. han er nw konunger ouer tw rike faa crisne konunga liffua nw slike then ära han fik ok hauer än thz wlte honom gud ok vplenzske men KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4543. - part. pres. vållande; skylDig (till el. i). med gen. thäs. är iak thes wKLemming. 1862.">Alande KLemming. 1871--73.">ST 472. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 271. So 79. BSH 4: 228 (1407). - med ack. at the. .. äre her äpter ekke ytermer blodgiwtelse wollande eller begerande BSH 4: 9 (1471). " han var hans död vollenDis" ib 5: 309 (1508). - med prep. i. jag war. .. wollande i hans dödh KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Yngre redl af LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 286. kenne gwd, wij ther wtinnan intit ära wKLemming. 1862.">Allendes BSH 5: 550 (1515). - föranledande, bidragande. med satsa inledd af at. war jak thaa myketh waadandes, ath han skwlle räkkia [edher] sin handh thaa KLemming. 1871--73.">STrax BSH 5: 304 (1508). - föranledande, orsak. som kroppen til wäxte wtwörthis, swa tilöktes henne gwdelika oc dygdhelika gärnigga i siälenne jnwörtes til huilkit hennas gudelika föräldra. .. faKLemming. 1871--73.">ST wKLemming. 1862.">Allandes waro KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 278.
valda
8) tillåta, tillKLemming. 1871--73.">STädja. " han. .. sagde at han vill rikit hKLemming. 1862.">Alla om thz ville gud ok lycka wKLemming. 1862.">Alla" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 685. " han. .. ville ryket behKLemming. 1862.">Alla om lykka ville honom vKLemming. 1862.">Alla" ib (sfgn) s. 186. - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr KLemming. 1862.">AlzvKLemming. 1862.">Aldande.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • wolda RK 2: 255.
 • walla Al 843, 1886, 2366, 3737, 4736, 10226 ; RK 1: 685, 2: 2336, s. 344, 3: 1585, 2857, 3940. valla MD (S) 307 ; RK 1: (sfgn) s. 186, 2: 5060. walle ib 2: 3562, 3743.
 • waalla Al 3179 ; MD (S) 237.
 • wolla RK 2: 505, 931, 951, 1994, 2122, 2158, 2396, 7565, 7697, 7784, s. 344.
 • waller RK 1: 2123.
 • weller Di 179.
 • valt Bir 2: 81. ualt VGL I þ 19: 1; ÖGL Kr 15. pr. wult RK 3: (Yngre till. om Chr. II) s. 233, 236. wulth ib 3: 1407.
 • wlte ÖGL ES 16: 2; Bil 610 ; Iv (Cod. B) 2724, s. 240; RK 1: 845, 858, 4331, 4363, 4543 ; ST 42, 67, 83, 142, 315, 356, 365 ; Lg 3: 377.
 • wlti VGL I þ 7: pr. wlthe RK 3: (sista forts.) 4336, 5110. wulte ST 479.
 • volte Iv 2628 ; Fr 688.
 • wolte MD 100 ; RK 2: s. 344; Di 114.
 • volthe HSH 24: 54 (1516).
 • wlto RK 1: (sfgn) s. 192, 2: 8184. wltu ÖGL Kr 13: pr. wltho RK 2: 4971.
 • wolto MB 1: 261.
 • woltho Lg 952.
 • wolte Bil 115.
 • wulthe RK 3: 2908. " wulde ib 395.
 • valdit" Bir 4: 323.
 • ualdit VGL I þ 7: pr. waldet KL 308.
 • valdith Fr 677.
 • waldith Iv 51 ; MD 97.
 • waldhit RK 2: 4359. " wallit ib 1: 2427. vallit" Bir 3: 364 ; RK 2: 4109.
 • walit ST 19.
 • woldet FM 345 (1507).
 • wollit BSH 5: 12 (1504) ; HSH 24: 103 (1517).
 • wollet Di 163.
 • waallet MB 2: 289.
 • wllit VGL II þ 35. part. pres. waaldandes BSH 5: 304 (1508).
 • wallande ib 4: 228 (1497).
 • wallandhe Lg 3: 271.
 • wallandes ib 278.
 • wallendes BSH 5: 550 (1515).
 • walande ST 472.
 • wollande BSH 4: 9 (1471); RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 266. vollende SO 79.
 • vollendis BSH 5: 309 (1508) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back