Välda

Old Swedish Dictionary - välda

Meaning of Old Swedish word "välda" (or vælda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välda (vælda)
"

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välda may have also been written as vælda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • välla. -adhe,
  • välda af , fråntaga, beröfva med ack. och dat. at the väldade sancte anna the ängena aff FH 2: 113 (1438). Jfr afvälda.
  • välda sik til , tillvälla sig, slå under sig. eeth landz goodz wälladhe iak mik til som ekke war mit ST 291. - med ack. och prep. fran kom for rettä olaff diegn pa nadhendals closter vegna ok kärde til olaff kyallaynen om II stenger jordh. .. som han hafde weldat sigh til ffran for:da clostredh FH 5: 133 (1489). Jfr ivir-, til-väldA.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.


Back