Valde

Old Swedish Dictionary - valde

Meaning of Old Swedish word "valde" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

valde Old Swedish word can mean:

valde
1) makt, förmåga. " erchebiscopen kunne ey ynne holle konungens wersta göra aff all sin wolle" RK 2: 8310.
valde
2) våld, händer. " fik han the prytzka volla (för i volla? motsv. ställe i Hadorphs uppl. s. 167 har i walla) een deell aff ryket till een panth" RK 1: (sfgn) s. 191 (om textens läsart bibehålles, bör stället föras till valda 2).
valde
3) makt, bemyndigande, rättighet. högre degtingen hade the ey volla (d. v. s. hade ej rättighe att afsluta fred på högre vilkor) RK 2: 8152 (möjligen är här volla att föra till valda 3).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • volle )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back