Valdelika

Old Swedish Dictionary - valdelika

Meaning of Old Swedish word "valdelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

valdelika Old Swedish word can mean:

valdelika
1) med kraft, med makt, kraftig, mäktigt. som tik valdelica (motsv. ställe 2: 297: vallelika) scapadhe MP 1: 312. Ber 200. at thu skulde os atirlösa oc frälsa valdelica af häluite KL 413. MB 2: 406. " jak bidhir thik a thw fulkoMPna vallelica (potenter) thz thw byriadhe sniällelica" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 149. ib 159, 300. " väl sighx gudhz älskelikhet wara stark som dödhin thy at hon waldelika skill människona fran wärdzlikom ok köthlikom kärlek" Ber 15.
valdelika
2) mäktigt, mynDigt. " huru waldelika oc maktelika (iMPeriose et potenter) hon radher oc bywdher ower alla ängla oc människor" Su 139.
valdelika
3) egenmäktigt. han (konungen) skal. .. ey vallelica (potestative) skipa ällir döma the thing hulkin som bradhelica koma j hans hugh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 306.
valdelika
4) med hänsyn till makt el. verksamhet? iomfrunna likame war gudhz synj härbärghe j iordhrike än j himerike war honom the hälgho threfallikhetz bliwilse än thot han blifwir hwan stadh waldelika (potentialiter) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 253.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • valle- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back