Väldelika

Old Swedish Dictionary - väldelika

Meaning of Old Swedish word "väldelika" (or vældelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väldelika (vældelika)
2) = valdelika 3. huar nakat land (är) vällelica (postestative) haldit Bir 3: 401. " i thet wi. .. haffue. .. saa lengie hollet welleliga stocholms slot ok stad B 5: 648 (1520). - Jfr ivir-, mangväldelika. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väldelika may have also been written as vældelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -leka.
  • vällelica.
  • lwelleliga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back