Väldenär

Old Swedish Dictionary - väldenär

Meaning of Old Swedish word "väldenär" (or vældenær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

väldenär Old Swedish word can mean:

väldenär (vældenær)
1) maktinnehafvare, magnat. " thz skipte han mällan sina frädner. .. oc androm wäldenärom sinom" Al 9707. " en kesare j rom som heth augustus. .. sändhe vt budh ok breff til Alla sina weldhenära konungha ok foghotta" MP 5: 46.
väldenär (vældenær)
2) våldshärskare. om thera bryllöps dagh giordhe thänne tyrannus ällir wälleärin stort. . gästabwdh Spec. Virg. 319.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so väldenär may have also been written as vældenær

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wälle- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚦᚽᚿᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back