Valder

Old Swedish Dictionary - valder

Meaning of Old Swedish word "valder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

valder Old Swedish word can mean:

valder
L.
valder
1) vAll, fält, maRK. kommo the pa en grönan wAll Va 48. " eth tiäld war opp slage pa en lusteligen wAll" ib 11. ib 24, 30. Su 388. the (djuren) waro otAlik i them wAlle Al 9320. - ss ortnamn. pl. octonuario & fundo. .. quos. .. curie nostre wAllær nominate irrefragaBiliter annecto in perpentum possidendos SD 1: 654 (1285). - om stridsfält. han matte höra opa then wAll mykith buSuna ok pipo skAl the rykto saman ok burdho stridha Al 5285. Bil 686. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 4773. RK 1: 1796.
valder
2) fåbodvAll, säter. " här är en vAller (setr)" MD 355.
valder
3) vAll, skansveRK. " wy wyliom. .. beeläggia hans sloth mz wAll" RK 3: 26. - Jfr gräs-, hiorþ-, iordh-, svina-, vigh-vAlder, äfvensom grundvAl.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • valler.
  • val Iv 4473.
  • wal RK 1: 1796.
  • wall Al 5285 ; Va 11, 24, 30, 48 ; RK 3: 26. dat. valle Su 388.
  • walle Al 9320.
  • ualle ÖGL V caþ 32: 2. uälli: vighuälli VGL I Md 3: 1.
  • vällenom Bil 686.
  • wallär SD 1: 654 (1285),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back