Välder

Old Swedish Dictionary - välder

Meaning of Old Swedish word "välder" (or vælder) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välder Old Swedish word can mean:

välder (vælder)
1) sjudande, framvällande. wtflytir hiärnin swa som brännnande tiära mz hetastom vä'l (elullitione) Bir 3: 141.
välder (vælder)
2) uppvällande el. uppspringande vattenstråle. then källa välle swo som then kötil ouer elle henger oc vällin alla weghan wm ganger Iv 397.
välder (vælder)
3) sjudande el. kokande massa. lät dacianus georgium sciuta i panno mz uällanda bly. .. vändes hanom valdar (af senare hand utskrapadt och utbytt mot malmer; se Ottelin; Studier öfver Cod. Bur. I 50, hvarest äfven anmärkes, att »det utskrapade ordet kan hava varit vældar»; motsv. ställe i Bil har velder 1018) i panno tel suala Bu 494. " han lät smiþa vaghn af iarn. ok fylla mz oleo quaþo ok tärn ok lät tända bal vndi ok bränna tel vaghnen val ok lät casta christinam i miþian vällen ib 505. "ib 532. Bil 449. - Jfr kiötvälder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välder may have also been written as vælder

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • valdar Bu 494.
  • väl Bir 3: 141. med art. nom. weldren Iv (Cod. B) 397.
  • vällin ib (Cod. A). wäldin ib (Cod. C). ack. vällen Bu 505. dat. vällenom ib 532.
  • wellenom Bil 449.
  • plac.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back