Valdföra

Old Swedish Dictionary - valdföra

Meaning of Old Swedish word "valdföra" (or valdføra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

valdföra Old Swedish word can mean:

valdföra (valdføra)
L.
valdföra (valdføra)
1) med våld bortföra, bortföra ss fånge. gripa. .. hans sial ok wald föra tel häluitz Bu 8. þän sami ihesus Valdförþe Vara drotning helena (mortem, quæ regina nostra est, capiVavit) ib 207. Bil 475. Va 15. " the walfördho iwdha til baBilonem" MB 1: 26. ath dyrich hansson basteth och bant hanom oc volfförde hanom vthen lag och retthe FM 552 (1512).
valdföra (valdføra)
2) utöfVa våld mot, misshandla. the. .. woldhtoghe wore quinne ok woldh fördhe wore barn BSH 5: 445 (1511).
valdföra (valdføra)
3) våldtaga. " vm thw faar Varit smittadh oc Valdfördh (violata) til thin licamma" Bir 3: 324.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so valdföra may have also been written as valdføra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • voldh-.
  • vol-.
  • val- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚᚦᚠᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back