Valdgästa

Old Swedish Dictionary - valdgästa

Meaning of Old Swedish word "valdgästa" (or valdgæsta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

valdgästa (valdgæsta)
gästa. waaldgästa klärkka, bönder äler landbo GS 47 (1441, orig.). ib 53 (1458). " han. .. hauer vool gesth noghra y vorth herrat" BSH 5: 386 (1510). han. .. voldgester hennis landboer FM 426 (1509).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so valdgästa may have also been written as valdgæsta

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vaald-.
  • vold-.
  • vool- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚᚦᚵᛅᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
➞ See all works cited in the dictionary

Back