Valdgästning

Old Swedish Dictionary - valdgästning

Meaning of Old Swedish word "valdgästning" (or valdgæstning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

valdgästning (valdgæstning)
våldgästning. "af valdgestningom, roof ok brand" BtRK 55 (1388, orig.). göras stora woldgästningar RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 31 (1380). SD NS 1: 238 (1403, nyare afskr.). Jfr valds gästning.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so valdgästning may have also been written as valdgæstning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vold- )
  • valdgästningis man

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚᚦᚵᛅᛋᛏᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back