Valdogher

Old Swedish Dictionary - valdogher

Meaning of Old Swedish word "valdogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

valdogher Old Swedish word can mean:

valdogher
L.
valdogher
1) kraftig, STaSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK, mäktig, som har makt. sidhan han hawer rönt mina wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldugho hand MB 1: 289. " sidhan han hawer känt mina wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AldoghaSTo hand" ib. " ey wiiSTe iak them hwath mit wäldogha nampn adonay thydher" ib. " jak är thin herra oc thin gudh wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldogher" ib 332. " han (Pluto) saghþo þe vara vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldoghan häluetis guþ" Lg.">Bu 9. " waradach. .. sagdhe them wara wäldhugha gudha i manna hami" STenianus. Se Lg.">Bil 235. " än iak är wäldogher herra, tha skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al iak ledha idher wt aff egipto fängilse" MB 1: 289. " a wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldoghan gudh wil iak thz swäria" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3529. " lofwande woldogha guddomsins äro" Lgren. 1866.">Ber 144. " j ären en waSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allogh herre" MD (S) 203. " jak är likir wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alloghom man hulkin som bygdhe sik maktoghan STadh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 191. " tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala lvidh nakon wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alloghan älla mäktoghan man (homini STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alicujus dignitatis)" ib 155. " mange ämul vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldoghe män lagho for hans durum aSTundande hiälp" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 250. " en wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alloghir höfdhinge ib. "ib 145. " en velldig herras dotter" MD 443. " een rikir man ok welloger han" ib 167. " chriSTus war konungir är then höxte oc wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AloghaSTe konungir nokon tidh war föddir" ST 117. maktoghe ok vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alloghe skulu maktelica thola brändaghan ok pinonar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 96. " fadhorin är. .. ey aff andro välloghir vtan aff sik siälfwom (potens non STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alinde sed a se ipso)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 300. " jak är suasom then vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allughir (potens) herra som älskar mangra bya faar hulkin tho takir älla eghnar sik engsins bysins faar än thot han är välloghir vtan the han äghir haua mz rät" ib 28. " ey gripir han (djäfvulen) hona (själen) thy at han är wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alloghare än iak" ib 1: 4. " wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlogaSTa wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald (potentia potentissima)" ib 249. - mäktig, inflytelserik. wäl wt aff folkeno. .. wäldogha män MB 1: 327. " han var swa välluger i rikit tha huat han giorde ok huat han loot thz war STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoganom enkte amot" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 170. - (?) tedh brn tha födis thed vardher wiiSTh och rethferdogth, vellokt och karskt LB 7: 95.
valdogher
2) STor, betydande, väldig. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexander sat på sin trona mz sinne wäldighe keysars krono STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 10048. " ska iak giua honum wälloghaSTa liggiandafä (pretiosissimum thesarum)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 456. " en STor welloger breder blook STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3943. "
valdogher
3) innehafvande makt el. välde, herskande, regerande, STyrande. iulius kunungar väldoghar Ivi väruldena Lg.">Bu 61. " han haffde rikit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt vnder sik swa at han var welduger ouer STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 31. väldug drötning tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alafrida ower qwinnor ij amazonia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4660. " wespacianus war tha wäldugher ifur gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alathie riek aff tyLgren. 1866.">Berij keysares wäghna" STenianus. Se Lg.">Bil 312. " the som välloghe varo jwi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghan" ib 862. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4. " at thän man skulde ower mik vädugher vara ther för haffdhe dräpith min hiärta kära" Iv 1256. thänne formannen är wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldoghare ofwer thik. än nokor en wärldz höfdhinge är mäktugher ofwer sin vnderdana Lgren. 1866.">Ber 245. j thänkte. .. hurw länge idhert rike skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al STanda swa wäldikt ower STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All riike MB 1: 14. " herodes. .. vSTe sik see. .. tyLgren. 1866.">Berij keysara döh ok gaium äptir han väldughan wärldinna herra" STenianus. Se Lg.">Bil 111. " gauis. .. sände han hem til landa wäldughan iudha konung ib. romara. .. toko sik þre kesara vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alerium conSTantium ok licinium ok varo väldoghe ta ar" Lg.">Bu 533. cladius keysare som wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allogher ward epte decium STenianus. Se Lg.">Bil 423. " dacianus var þär väldoghar foghate dyocleciani" Lg.">Bu 493 ; jfr 1. spiria. .. huad thz är meera STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almogans tarff, haua en kunung wadugan, thän rådha må och STyra landom och STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almogh, älle flere se ther ther STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle rådha KS 6 (13, 6). wi. .. hawm takit. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boo jonsson till warn wäldoghan äMBitzman HSH 16: 3 (1389). han (Nikanor) sagdhe är han (Gud) wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aloghir j hympnomen, tha är iak wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldoghir oppa iordhinne ST 539. thu döme. .. mik swa som änkte wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alloghan (nullius dominatorem) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 124. " at döhnan är ey wäldugh ensamin" STenianus. Se Lg.">Bil 354. - myndi, bjudande. mz wellughe biscops mact oc skrudh. .. tok han handom a germano. oc sagdhe gud STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlzwSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alugher biudher tik i minom ordhum Lg 3: 201.
valdogher
4) innehafvande makt el. rättighet, bemyndiga, Lgren. 1866.">Berättigad. han sculde. .. väldogher vara. .. at fanga STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla: badhe män oc quinnor som han kunde freghna criSTna tro at hafua STenianus. Se Lg.">Bil 895. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 147.
valdogher
5) mäktig, egande makt el. förmåga. jek är välloghir at läkia thän som sorghadhir är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 6. " hans gudh är wäldogher at känna honum at raadha dröma" MB 1: 235. " swa länge som siälin hafdhe sik vnder gudz lydhno, tha ware hon wälligh at göma sin likama odödhelikan" ib 149. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 165. - Jfr STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alz-, en-, Ivir-, iäm-, siälf-vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldogher (-väldogher).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • vallogher.
 • valogher.
 • vadugher.
 • vallugher.
 • vaallogher.
 • voldogher.
 • väldogher.
 • vällogher.
 • vellogher.
 • väldugher.
 • veldugher.
 • vällugher.
 • vellugher.
 • väldigher.
 • velldigher.
 • välligher.
 • -okt LB 7: 95.
 • -ikt MB 1: 14 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back