Valdtakare

Old Swedish Dictionary - valdtakare

Meaning of Old Swedish word "valdtakare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

valdtakare
våldtagare. RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 48 (14442). BtRK 173 (1450).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • waldtagare GS 48 (1442).
  • waaldtaghare: -a BtRK 173 (1450),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚᚦᛏᛆᚴᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back