Välfaghna

Old Swedish Dictionary - välfaghna

Meaning of Old Swedish word "välfaghna" (or vælfaghna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välfaghna (vælfaghna)
helsa välkommen, välkomna, helsawart han wördhelika wälfagnadher aff pawan oc riddarskapet Lg 672. ib 3: 283. " offtha wälfagnadhes hon wördelika aff häLga apostlannas samqwämdh" ib 424.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välfaghna may have also been written as vælfaghna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚠᛆᚵᚼᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back