Välfärþogher

Old Swedish Dictionary - välfärþogher

Meaning of Old Swedish word "välfärþogher" (or vælfærþogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välfärþogher (vælfærþogher)
fullt rustad. thet i äre gärinde vt af vaar stadh strengenäs xii velfordogha män med harnisk, arborsth ok godha värio BSH 5: 16 (1504). " ath the skulle skicke eder it tall folk aff verendz land, swa a iiij (4) giorde then v (5) velferdugh vt" ib 163 (1507). ath i. .. vele alstingis vare vederredhe med eders swenä velferdoghe till hest HSH 20: 51 (1506).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välfärþogher may have also been written as vælfærþogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚠᛅᚱᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back