Välför

Old Swedish Dictionary - välför

Meaning of Old Swedish word "välför" (or vælfør) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

välför Old Swedish word can mean:

välför (vælfør)
L.
välför (vælfør)
1) vid fullkomligt bruk af sina lemmar, frisk. stoþ hon (den döda) up sva som af synne. hel ok välför (frisk och färdig) Bu 151. möte en saloghar siukar man numin ok onytar sanctus iacoBus baþ han helan liua. [ok] vp standa väl föran ib 165. " var þu väl för" ib. " varþ han väl för ib. - vid fullt bruk af talförmågan. han kom thit maalös ok thädhan väl föör som han bäzt war" Bil 868.
välför (vælfør)
2) fullt kraftig, staRK. bära fram ena book. .. swa stora at en välför man formatte äkke mera bära KL 318.
välför (vælfør)
3) fullt duglig, fullt i stånd (tll strid). wälföre män til stridh MB 1: 384. " tolff thwsand män til stridh wäl föra" ib 420. - vapenför, stridsduglig. tw hundradha men wel föra RK 1: 1642. - som väl kan skicka sig i strid, som förstår att strida, tapper. han uar väl för riddare (prudens in armis) Bil 396.
välför (vælfør)
4) kraftig, duglig? som befinner sig i sin kraftiga ålder? MB 1: 22. - I de språkprof, i hvilka väl skrifves skildt från adjektivets form, är det ovisst, huruvida förbindelsen bör fattas ss sammansättning.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so välför may have also been written as vælfør

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -föör )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᛚᚠᚯᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back